Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

ETG College

Bakgrund

Utbildningskonceptet ETG College drivs av elteknikbranschen för att höja kvaliteten i yrkesutbildningen och göra det attraktivare att studera till elektriker. Konceptet är utvecklat så att lärare kan koncentrera sig mer på mötet med elever i stället för att planera lektionerna. Och genom en nära samverkan med branschen kan vi hela tiden utveckla konceptet för att möta kompetenskraven på arbetsmarknaden.

Till skillnad från andra elteknikutbildningar arbetar skolan nära branschen för att säkra att man utbildar enligt behovet av kunskaper på arbetsmarknaden. Dessutom integrerar man lärlingstiden i den treåriga gymnasieskolan. Följaktligen innebär det att de som klarar utbildningen får ett yrkescertifikat av Elteknikbranschens centrala yrkesnämnd ECY. På så sätt kan eleven ta anställning som elektriker enligt parternas kollektivavtal – Installationsavtalet – direkt efter studierna har avslutats.

Uppdrag och Syfte

ETG College vill ge eleverna på El- och energiprogrammet rätt förutsättningar för att bli välutbildade elektriker med möjlighet till anställning efter examen.

Initiativtagare

Elbranschens centrala yrkesnämnd

Kriterier

Kontakta ETG College för mer information här

Annonser