Diplomerad gymnasieekonom

Bakgrund

Certifieringen görs av en kvalificerad grupp med ledamöter från näringsliv och högskola. Diplomerad gymnasieekonom tillhandahåller kriterier och tolkningar samt mallar för planering och uppföljning. I certifieringsprocessen ingår också uppföljningsbesök med kvalificerad återkoppling på skolans arbete. Certifierade skolor har tillgång till nationella nätverkskonferenser, möten och lärarkvällar. CESAB ger även ut ett nyhetsbrev med omvärldsbevakning och nätverksnyheter. Kansliet genomför också utvärderingar och analyser och sammanställer resultatet i årliga rapporter

Uppdrag och Syfte

Målet med Diplomerad gymnasieekonom är att förbereda för vidare studier och ge eleven kompetenser som leder till anställning.

Initiativtagare

CESAB

Kriterier för diplomering

För att eleven ska bli certifierad med Diplomerad gymnasieekonom krävs följande vid examen:

 • visat att hen har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens;   
 • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
 • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kurserna företagsekonomi
 • läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet;
 • läst minst till och med Matematik 3
 • fått lägst betyget E i alla kurser på programmet
 • genomfört ett gymnasiearbete 100 poäng  med ekonomisk inriktning
 • genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

Kriterier för certifieringen: 

 • Ladda ner formatmall för certifieringsdokumentet och tolkningar
 • Kontakta kansliet för information och för att starta upp certifieringsprocessen
 • Teckna samarbetsavtal
 • Ansök om certifiering
 • Betalning
Annonser