Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Branschrekommenderad skola

Bakgrund 

I Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, samverkar Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna, ME, och SEKO Facket för Service och Kommunikation. BYN arbetar för att välutbildade och kompetenta yrkesarbetare ska komma in i bygg- och anläggningsbranschen. BYN samverkar med både gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag.

BYN:s kvalitetsmärkning avser gymnasieskolor med Bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar Anläggningsfordon, Husbyggnad samt Mark- och anläggning. Efter att en skola gjort en ansökan om branschrekommendation och fått sin ansökan godkänd av BYN, blir skolan branschrekommenderad i två år.

Uppdrag och syfte

Genom certifieringen Branschrekommenderad skola vill BYN tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på de skolor som utbildar inom bygg- och anläggning, samt utveckla och öka kvaliteten på utbildningen.

Intiativtagare

Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN)

Kriterier

  • Programråd
  • Samverkan med branschen
  • Lokaler
  • Utrustning
  • APL
  • Arbetsmiljö
  • Lärartäthet
Annonser