Visa gymnasium.se som: Mobil

Yrkesutbildning är ett smart val - WorldSkills

WorldSkills Sweden

Sveriges Viktigaste Landslag

DinTalang

Avdelare

Yrkesutbildning är ett smart val!

Avdelare

Vill du kunna:

  • Göra karriär?
  • Ha möjligheten till jobb direkt efter gymnasiet?
  • Studera vidare efter gymnasiet?
  • Starta eget företag?
  • Arbeta utomlands?

Avdelare

 

Avdelare

YRKESUTBILDNING ÄR ETT SMART VAL -

VISSTE DU DET HÄR? - VUXENMYTER

Avdelare

Visste du det här?

Vuxenmyter

Att välja en yrkesutbildning är ett smart val för ungdomar som vill utveckla sitt intresse, som tidigt vill ha möjligheten till ett första jobb och möjligheten att göra karriär, starta eget företag och som vill ha möjligheten att plugga vidare eller arbeta utomlands.

Sedan en tid tillbaka är det extra smart att välja yrkesutbildning, dels för att gymnasievalet inte längre begränsar möjligheten att läsa vidare på högskolan samt att efterfrågan för många yrken inom dessa områden kraftigt ökat.

Avdelare

Avdelare

Kolla in DinTalang på Facebook:

MYN på Facebook

Kolla in DinTalang på Instagram:

DinTalang på Instagram

Avdelare

Om DinTalang:

 WorldSkills Sweden

Kampanjen dintalang.se ingår som en del i Yrkesutbildningens år 2016 som är en satsning för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Bakom satsningen står WorldSkills Sweden där regeringen och arbetsmarknadens parter samverkar.

Senast uppdaterad: 31 aug 2016