Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du tolk

Hur blir man tolk?

Tolk – Hitta utbildning på:

Humanist  IB  Samhäll

Hur blir man Tolk på gymnasiet?

För att bli tolk krävs gedigna språkkunskaper och en eftergymnasial utbildning krävs. För att få bra språkkunskaper på gymnasiet kan du plugga humanistiska programmet med inriktning språk. Som tolk är din huvudsyssla att kommunicera i såväl ta som skrift. En gymnasieutbildning inom kommunikation kommer ge dig en bra grund inför din karriär. Plugga samhällsvetenskapliga programmet med inriktning medier, information och kommunikation.

Vad gör en Tolk?

Som tolk kommer du att få jobba med att tolka olika språk i varierande situationer med många olika typer av arbetsgivare. Du kan arbeta som konferenstolk som tolkar vid konferenser och möten, som kontakttolk inom sjukvården, arbetsmarknadstolkning och mycket mer. Det blir allt vanligare med telefon- och videotolkning, det är ett effektivt sätt att tolka och det håller kostnader för transport nere. Som tolk kommer du inte bara vara specialist på ett språk utan även ett specifikt ämne. Du kan tex vara svensk-spansk tolk och vara specialist inom teknikfrågor.

Framtidsutsikter för Tolk

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket. Det beror på att yrket har för få sysselsatta för att det ska vara möjligt att göra en bedömning av framtidsutsikterna.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Översättare, tolkar och lingvister m.fl.

31 000 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Kultur, media och design
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 20 mar 2020