Visa gymnasium.se som: Mobil

Störst chans att få jobb 2017

Störst chans att få jobb inom dessa yrken

Var är det störst chans att jag får jobb?

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det finnas många jobbmöjligheter under 2017, samtidigt poängterar de att det är viktigt att gå klart sin gymnasieutbildning. Här nedanför kan du läsa om vilka yrken du ska satsa på och vilka gymnasieprogram som har störst chans att leda till jobb.

Goda chanser till jobb för lärare

Lättast att få jobb under 2017 blir det framförallt för lärare. Det råder brist på utbildade lärare i hela landet. De områden där det framförallt finns goda möjligheter till jobb är pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT samt inom området hälso- och sjukvård. 

Yrken där det är svårt att få jobb

Arbetsförmedlingen har även prognoser för vilka yrken det kommer vara svårt att få jobb som det kommande året. Några av dessa yrken är till exempel fotograf, journalist, grafisk formgivare, musiker, finansanalytiker, banktjänsteman och investeringsrådgivare.

De här gymnasieprogrammen ger bäst möjligheter till jobb

Arbetsförmedlingen bedömer att det är extra bra att satsa på fyra av yrkesprogrammen. De yrkesprogram där du har extra goda chanser att etablera dig relativt snabbt på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning är Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att råda goda eller mycket goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden inom många vanliga yrkesutgångar från dessa fyra yrkesprogram. Typiska yrken efter de här programmen är till exempel anläggningsarbetare, fordonsmekaniker, CNC-operatör och undersköterska. 

Fullfölj din gymnasieutbildning för att öka dina chanser att få jobb

Idag är det i princip nödvändigt att du fullföljer din gymnasieutbildning för att du ska vara eftertraktad på arbetsmarknaden, då många arbetsgivare har det som ett grundkrav för anställning. Generellt är en fullföljd utbildning viktigare än valet av gymnasieprogram. Trots detta är det varje år stora andelar elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, vilket är oroväckande. (Många av dessa fullföljer dock sin utbildning senare) Även om de fyra yrkesprogrammen bedöms ge extra goda möjligheter till jobb innebär det att en fullföljd gymnasieutbildning – oavsett inriktning – är viktigare än valet av specifik utbildning.

Enkelt att få jobb: (Yrken och grupper med störst brist på arbetskraft 2017)

Högskolenivå:
Förskollärare
Specialistsjuksköterskor inom allmän/akut hälso- & sjukvård
Speciallärare och Specialpedagoger
Grundskollärare och Lärare i yrkesämnen
Civilingenjörsyrken/ingenjörer/tekniker inom bygg och anläggning
Röntgensjuksköterskor
Socialsekreterare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Läkare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
Tolkar
Systemanalytiker och IT-arkitekter
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik
Barnmorskor
Systemtestare och testledare
Psykologer

Övriga utbildningsnivåer:
Kockar och kallskänkor
VVS-montörer
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Installations- och serviceelektriker
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
Träarbetare och snickare
Betongarbetare
Anläggningsmaskinförare
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Lastbilsförare
Kyl- och värmepumpstekniker
Industrielektriker
Golvläggare
Murare
Tunnplåtslagare
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
Anläggningsarbetare
Målare
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
Tandsköterskor

(Källa: Arbetsförmedlingen - Var finns jobben? Bedömning för 2017)

Senast uppdaterad: 13 apr 2017

Hitta ditt drömyrke