Visa gymnasium.se som: Mobil

Störst chans att få jobb 2024

Störst chans att få jobb inom dessa yrken

Var är det störst chans att jag får jobb 2024?

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det finnas många jobbmöjligheter under 2024, samtidigt poängterar de att det är viktigt att gå klart sin gymnasieutbildning. Här nedanför kan du läsa om vilka yrken du ska satsa på och vilka gymnasieprogram som har störst chans att leda till jobb.

Goda chanser till jobb för lärare

Lättast att få jobb under 2024 blir det framförallt för lärare. Det råder brist på utbildade lärare i hela landet. De områden där det framförallt finns goda möjligheter till jobb är pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT samt inom området hälso- och sjukvård. 

Yrken där det är svårt att få jobb

Arbetsförmedlingen har även prognoser för vilka yrken det kommer vara svårt att få jobb som det kommande året. Några av dessa yrken är till exempel fotograf, journalist, grafisk formgivare, musiker, finansanalytiker, banktjänsteman och investeringsrådgivare.

De här gymnasieprogrammen ger bäst möjligheter till jobb

Arbetsförmedlingen bedömer att det är extra bra att satsa på fyra av yrkesprogrammen. De yrkesprogram där du har extra goda chanser att etablera dig relativt snabbt på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning är Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammetEl- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att råda goda eller mycket goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden inom många vanliga yrkesutgångar från dessa fyra yrkesprogram. Typiska yrken efter de här programmen är till exempel anläggningsarbetare, fordonsmekaniker, elektriker och undersköterska. 

Fullfölj din gymnasieutbildning för att öka dina chanser att få jobb

Idag är det i princip nödvändigt att du fullföljer din gymnasieutbildning för att du ska vara eftertraktad på arbetsmarknaden, då många arbetsgivare har det som ett grundkrav för anställning. Generellt är en fullföljd utbildning viktigare än valet av gymnasieprogram. Trots detta är det varje år stora andelar elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, vilket är oroväckande. (Många av dessa fullföljer dock sin utbildning senare) Även om de fyra yrkesprogrammen bedöms ge extra goda möjligheter till jobb innebär det att en fullföljd gymnasieutbildning – oavsett inriktning – är viktigare än valet av specifik utbildning.

Yrken som har minst konkurrens om jobben 2024:

Högskolenivå

Övriga utbildningsnivåer

Källa: Arbetsförmedlingen


Senast uppdaterad: 07 feb 2019