Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du skogsmaskinförare

Hur blir man skogsmaskinförare?

Skogsmaskinförare – Hitta utbildning här

Hur blir man skogsmaskinförare på gymnasiet?

Om du vill jobba som skogsmaskinförare efter gymnasiet får du bäst utbildning genom att läsa Naturbruksprogrammet med inriktning Skog på gymnasiet.

Vad gör en skogsmaskinförare?

Som skogsmaskinförare arbetar du mest ute i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till olika platser där det senare hämtas med bild. Skogsmaskinförare arbetar med stort eget ansvar och behöver ha goda kunskaper om maskiner, teknik och skogen man arbetar i. Bland annat måste du kunna avgöra vilka träd som ska gallras för att skogen ska få en bra tillväxt och för att ta hänsyn till miljön.

Skogsmaskiner som du använder som skogsmaskinförare är bland annat skördare och skotare. Det går att specialisera sig på en särskild maskin och kallas då exempelvis skördarförare eller skotarförare.

Som maskinförare idag används datoriserade system och mobil teknik. Bland annat finns utrustning som mäter trädstammarnas längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte. Med hjälp av datorer och telefoner kan du även sända information om volymer och kvaliteten på avverkat virke. GPS är även det ett väldigt användbart verktyg i moderna avverkningsmaskiner.

Framtidsutsikter för yrket skogsmaskinförare?

Arbetsförmedlingen bedömer att yrket skogsmaskinförare har goda utsikter på såväl kort som längre sikt.

Lönestatistik för Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

27 700 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram: 


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 feb 2020