Visa gymnasium.se som: Mobil
Plåtslageri- och Ventilationsbranschens Yrkesnämnd

Plåtslageri- och Ventilationsbranschens Yrkesnämnd

Inom plåt- och ventbranschen kan du räkna med att det finns gott om jobb och att du får en bra lön. Du får jobba med händerna, använda din kreativa ådra och har stor frihet, men även ansvar. Du är en problemlösare!


Plåtslageri

Byggnadsplåt - Äkta hantverk

En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt samt monterar regnvattensystem och säkerhetsanordningar. Arbetet ute på byggarbetsplatsen varvas med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö. Det är ett fritt yrke med frisk luft och alltid bästa utsikten samt höga krav på estetik och funktion. Inte vem som helst blir en bra byggnadsplåtslagare. Det är ett yrke att vara stolt över.

Mer om byggnadsplåtslagare

PVF - Ventilation

Ventilation - Bästa klimatet

En ventilationsmontör ägnar sig åt några av vår tid största utmaningar dvs. att förbättra inomhusklimatet samt bygga energieffektiva byggnader. I jobbet ingår att montera kanaler, fläktar och aggregat, ibland egentillverkat i verkstaden. Underhåll och kontroller ingår också. Utvecklingen går mycket fort framåt, moderna ventilationssystem är högteknologi och omfattar allt från estetik till brandskydd.

Mer om ventilationsmontör

Arbetsmarknaden, lön och karriär

Inom plåt- och ventbranschen finns det stort behov av utbildad arbetskraft.
Snittlönen för såväl plåtslagare som ventilationsmontör ligger på ca 30 000 kr.
Detta efter att du har jobbat några år, avlagt yrkesexamen och fått ditt yrkesbevis.


Så här kan du utbilda dig!

Det finns flera olika utbildningsvägar för att bli byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör. Här är några av dem:

  1. Gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram (plåt) samt VVS- och fastighetsprogram (vent).  
  2. Företagsförlagd gymnasieutbildning, finns vid vissa gymnasieskolor som själva saknar plåt- eller ventilationsinriktning. Kompletterande utbildning ges på branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm.
  3. Företagslärling, anställning och utbildning i företag. Kompletterande utbildning ges på branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm.


PVF Yrke & Utbildning är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation för utbildning och rekrytering. Vi ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads. Följ oss gärna på vår Instagram och Facebook eller spana in vår hemsida!

PVF


PVF Yrke & Utbildning
Box 171 50

104 62 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 556 062 80
E-post: info@pvf.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 24 maj 2019