Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du processoperatör

Hur blir man processoperatör?

Processoperatör – Hitta utbildning på:

El och energi  Industri

Hur blir man processoperatör på gymnasiet?

För dig som vill bli processoperatör är det bra att läsa Industritekniska programmet eller El- och energiprogrammet på gymnasiet. Det finns även andra utbildningar som kan vara passande.

Vad gör en processoperatör?

Processoperatörer arbetar i tillverkningsindustrin. I yrket som processoperatör är du med och övervakar och styr tillverkningsprocesser. Ditt arbete sker ofta från ett kontrollrum med hjälp av datorer. Det är också ditt ansvar att produktionen sker snabbt och effektivt och håller hög kvalitet. En annan viktig del i ditt arbete är att lösa akuta störningar som uppstår i produktionen.

Processoperatörer övervakar och styr tillverkningsprocesser. Arbetet sker ofta från ett kontrollrum med hjälp av datorer. Processoperatörer ansvarar för att produktionen sker snabbt och effektivt med hög kvalitet. En viktig del av arbetet handlar om att lösa akuta störningar i produktionen.

Dina arbetsuppgifter varierar beroende på tillverkningen och hur många personer som ingår i ditt arbetslag. Arbetsuppgifter som förekommer inom de flesta områden är processövervakning och processtyrning, förebyggande underhåll, lösa akuta produktionsstörningar, produktkontroll och provtagning, kontrollera belastningar på inre och yttre miljö och att delta i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete.

Framtidsutsikter för processoperatörer

Arbetsförmedlingens bedömning är att det blir hård konkurrens om jobben för processoperatörer inom stål- och metallindustrin på fem och tio års sikt. För de processoperatörer som arbetar inom kemisk basindustri eller inom trä-, pappers- och massaindustrin är bedömningen att arbetsmarknaden kommer att vara medelgod på fem och tio års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Processoperatör

32000-36000 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Industri
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 05 mar 2020