Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du nationalekonom

Hur blir man nationalekonom?

Nationalekonom – Hitta utbildning här: 

Ekonomi  IB  Natur  Teknik

Hur blir man nationalekonom på gymnasiet?

Om du vill jobba som nationalekonom efter gymnasiet behöver du först och främst läsa vidare på högskola eller universitet. Då handlar det framför allt om civilekonom/ekonomprogrammen där Nationalekonomi är ett huvudområde.

På gymnasiet bör du läsa Ekonomiprogrammet (inriktning Ekonomi), Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet då du direkt får den behörighet som behövs för att kunna läsa civilekonomutbildning och kandidatprogram i ekonomi. På Ekonomiprogrammet (inriktning Juridik), Estetiska programmet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet kan du inom ramen för programmet läsa till den/de kurser som behövs ifall skolan erbjuder kursen/kurserna som behövs och du aktivt väljer till dessa.

Behörighet för Civilekonom/Ekonomie, kandidatprogram: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4)

Vad gör en nationalekonom?

Som nationalekonom kan du jobba inom många olika områden, bland annat på bank, som forskare vid universitet och högskola eller fackliga organisationer och branschorganisationer. Gemensamt för en nationalekonom är att du gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser som spänner över breda områden. Som nationalekonom är det viktigt att du känner dig trygg i att kunna hantera stora informationsmängder och att ha förmågan att hitta det väsentliga i omfattande material. Information som samlas in bearbetas med hjälp av statistiska metoder, medan olika ekonomiska modeller sedan används för att analysera resultaten. Ditt jobb som nationalekonom är ofta att utifrån det materialet dra slutsatser och ge förslag till åtgärder.

Framtidsutsikter för yrket nationalekonom

Framtidsutsikterna för ekonomer ser lite olika beroende på vilket yrke det gäller. Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för banktjänstemän, ekonomiassistenter samt löne- och personalassistenter både på fem och tio års sikt.

Revisorer och controllrar: Arbetsförmedlingen bedömer att revisorer, controllrar, marknadsförare och marknadsanalytiker kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.

45 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Administration, ekonomi & juridik
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 09 mar 2020