Visa gymnasium.se som: Mobil
Så blir du motorman

Så blir du motorman

Motorman – hitta en utbildning på:

Sjöfartsutbildningen

Som motorman arbetar du ombord på olika typer av fartyg med reparationer av teknisk utrustning och underhåll av huvud- och hjälpmaskineriet ombord på fartyg. Det här är yrket för dig som gillar teknik och problemlösning. Utbildningen finns på sju sjöfartsgymnasier runtom i Sverige.

Så blir du Motorman på gymnasiet

Vill du arbeta som motorman ska du söka någon av de riksrekryterande sjöfartsutbildningarna på gymnasienivå som finns på sju orter i Sverige; Göteborg, Öckerö, Kalmar, Karlskrona, Wisby, Stockholm och Härnösand.

Under de tre åren på gymnasiet varvas teoretiska studier och praktiska moment ombord i skolfartygsmiljö. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena som alla elever i Sverige läser, ligger fokus på fartygskurser som handlar om säkerhets, drifts- och underhållsarbete ombord. Du har möjlighet att läsa kurser så att din utbildning blir högskoleförberedande. Efter examen kan du välja att börja arbeta till sjöss eller läsa vidare på sjöingenjörsprogrammet eller sjökaptensprogrammet som finns på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Chalmers i Göteborg. Du har också möjlighet att välja andra högskoleprogram beroende på vilken högskolebehörighet du har.

Eftersom en sjöfartsutbildning är en praktisk utbildning ingår även 75 dagars arbetsplatspraktik (APL). Dessa görs på fartyg i handelsflottan t.ex. på passagerarfartyg eller isbrytare. Efter examen är behörigheten vaktgående maskinpersonal och efter en viss tid till sjöss erhålls en motormans-behörighet.

För att få ut dina behörigheter och att kunna arbeta till sjöss måste du uppfylla de medicinska kraven vad gäller hälsa, syn och hörsel som ställs för att få ett läkarintyg för sjöfolk, Transportstyrelsens hemsida.

Vad gör en Motorman?

Som motorman utför du reparationer och underhåll inom den tekniska avdelningen ombord på fartyget. Du arbetar också med maskinernas skötsel och passning samt utför underhålls- och rengöringsarbeten. Även underhåll av huvud- och hjälpmaskineriet och annan teknisk utrustning ingår i arbetsuppgifterna. I arbetet används olika handverktyg och maskiner.

Som motorman är du anställd på ett rederi och du arbetar till sjöss. Du jobbar oftast dagtid, men det kan också förekomma jourtjänstgöring och arbete nattetid. Som anställd still sjöss arbetar du en period ombord och sedan är du ledig lika lång tid med bibehållen lön. Det ger dig en stor frihet och goda möjligheter att hinna med dina fritidsintressen i land. Eftersom du inte reser till jobbet varje dag, kan du välja att bo där du trivs bäst. Det är ett spännande och utvecklande arbete där du arbetar i team som tillsammans måste lösa de problem och situationer som kan uppkomma ombord.

Framtidsutsikter för en Motorman

Det är stor efterfrågan på motormän inom sjöfartsbranschen. Inom de närmaste åren är också pensionsavgångarna omfattande och det framtida behovet av motormän bedöms vara stort.

På hemsidan Satsa på Sjöfart hittar du mer information om yrken, fartyg, utbildningarna, intervjuer och filmer. Du kan även hitta mer information om vilka skolor som erbjuder utbildningen, här hittar du skolorna.

Källa: Transportföretagen

Lönestatistik för Motorman

31 000 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB


Bra val av gymnasieprogram:    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 28 jan 2021