Visa gymnasium.se som: Mobil

Välj en certifierad handelsutbildning!

Det är viktigt att gymnasiet ger den kompetens som behövs för att börja arbeta i det yrke som utbildningen är inriktad på. För att kvalitetssäkra har Handelsrådet har tagit fram en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Certifieringen visar att utbildningen lever upp till de kriterier som branschens parter har satt upp och ger den kompetens som behövs för att börja en karriär i handeln.

Se certifierade handelsutbildningar   Gå till Karriär i handeln

Yrkeskartan visar dina framtida möjligheter!

Här kan du jobba!

Therese Testar: Yrkeskartan

Therese Lindgren testar yrkeskartan.se samt jobbskuggar en onlinemarknadsförare för att se hur en sådan arbetar under en dag!

En dag i handeln

Handeln sysselsätter mer än en halv miljon människor och utgör en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden!

Therese Lindgren på studiebesök

Therese besöker LYKOs huvudkontor och lager! VI får även kolla närmre på hennes egna hudvårdsprodukter från Indy Beauty!

Hitta din utbildning på Handels- och administrationsprogrammet


Karriär i handeln är ett initiativ från Handelsrådet, och riktar sig till dig som vill börja jobba och utvecklas i handeln.

Handelsrådet

Senast uppdaterad: 08 mar 2019