Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du IT-arkitekt

Hur blir man IT-arkitekt?

Hur blir man IT-arkitekt på gymnasiet?

Det vanligaste sättet att bli IT-arkitekt är att läsa en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning. Ett bra val av gymnasieprogram är därför att läsa ett högskoleförberedande program. För de olika arkitektrollerna krävs som regel stor erfarenhet av IT-arbete av olika slag samt en kunskap om det aktuella företaget eller organisationen de arbetar på.

Vad gör en IT-arkitekt?

IT-arkitekter arbetar med att se till att de IT-system som används i ett företag eller inom en organisation stödjer verksamheten. Man arbetar ofta på större företag, i organisationer eller på myndigheter. I yrket är det du som är spindeln i nätet och har en helhetssyn över organisationens IT-struktur. Du fungerar ofta som länken mellan de personer som utvecklar tekniken och de som använder den.

IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas. I yrket ser du till att företagen använder IT-systemen på det mest effektiva sättet. Det finns flera olika typer av IT-arkitekter och även yrkestitlarna kan variera mellan olika arbetsplatser. Här är en grov indelning där fyra olika arkitektroller presenteras:

Verksamhetsarkitekter arbetar nära en verksamhet och har koll hur den fungerar. De gör kravspecifikationer och säkerställer att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. De analyserar företagets IT-struktur och hjälper till att ta beslut om förbättringar eller avvecklingar i IT-strukturen.

Mjukvaruarkitekter designar mjukvarusystem så att de uppfyller krav på funktion och kvalitet. Till exempel kan det handla om att systemen ska vara säkra, testbara och användbara. Mjukvaruarkitekter arbetar ofta med enskilda projekt.

Lösningsarkitekter arbetar med att designa IT-lösningar utifrån krav som tagits fram av de som arbetar inom verksamheten. De ansvarar för att nya IT-tjänster återanvänder tidigare funktioner och att de följer riktlinjer som företaget satt upp för den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekter arbetar ofta med större projekt.

Infrastrukturarkitekter är de som säkerställer att organisationer har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte och att infrastrukturen hålls uppdaterad.
I yrket som IT-arkitekt är det bra att vara analytisk, ha bra samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga, kundfokus och vara pedagogisk.

Framtidsutsikter för IT-arkitekter

IT-arkitekter ingår i prognosen för dataspecialister. Dessa väntas möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.

49 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Data och IT
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 25 sep 2018