Arbeta som isoleringsmontör efter gymnasiet

Så blir du isoleringsmontör

Isoleringsmontör – Hitta utbildning här

Vill du arbeta som isoleringsmontör? Vi berättar om hur du behöver studera på gymnasiet för att arbeta som det, vad en isoleringsmontör gör i sitt arbete, hur framtiden ser ut för yrket och vad snittlönen är.

Hur blir man isoleringsmontör på gymnasiet?

För att bli isoleringsmontör är det ett bra val att läsa VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS på gymnasiet eller gå en eftergymnasial utbildning. Efter avslutat program på gymnasiet går du som lärling på ett företag och efter cirka ett år avlägger du ett branschprov. Efter godkänt prov är du färdigutbildad isoleringsmontör med branschcertifikat.

Vad gör en isoleringsmontör?

En VVS-isolerare arbetar med att isolera kalla och varma rör och ventilationskanaler i bostäder, kontorsbyggnader och på sjukhus. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats där arbetet sker tillsammans med andra yrkesgrupper, som t.ex. VVS-montörer.

En isoleringsplåtslagare jobbar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Förutom att minimera energiförlusterna används isolering även för att minska bullernivån och/eller brandrisken. Isoleringen kläs oftast med plåt som skydd. Då det som ska isoleras ser olika ut från gång till gång krävs det att isoleringsplåtslagaren är både kunnig och kreativ. För att kunna klä isoleringen med plåt krävs kunskaper i plåtutberedning och geometri.

Framtidsutsikter för isoleringsmontör

Det finns goda möjligheter att få jobb som isoleringsmontör de närmsta åren.

Källa: VVS-branschens Yrkesnämnd

Lönestatistik för VVS-montörer

29 400 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


VVS-Branschens Yrkesnämnd är en samarbetsorganisation mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Vi arbetar med utbildning och certifiering inom VVS-branschen. Kolla in vår Instagram eller hemsida!


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 05 okt 2021