Arbeta som industrirörmontör efter gymnasiet

Så blir du indrustrirörmontör

Industrirörmontör – Hitta utbildning här

Är du intresserad av att bli industrirörmontör inom VVS-branschen? Vi listar hur du behöver studera för att kunna jobba som det, vad du faktiskt får göra, framtidsmöjligheterna och snittlön.

Hur blir man industrirörmontör på gymnasiet?

För att bli industrirörmontör är det ett bra val att läsa VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS på gymnasiet eller gå en eftergymnasial utbildning. Efter avslutat program på gymnasiet går du som lärling på ett företag och efter cirka två år avlägger du ett branschprov. Efter godkänt prov är du färdigutbildad industrirörmontör med branschcertifikat.

Vad gör en industrirörmontör?

En industrirörmontör arbetar på större industrier som har så kallade processledningar, det vill säga rörsystem som transporterar vätskor och gaser som ingår i den tillverkning som sker på industrin. Det kan t.ex. vara pappersbruk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier. Det som finns i rören kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radioaktiva ämnen och olika typer av gaser och syror.

En industrirörmontörs arbetsplats varierar ofta, t.ex. kan arbetet utföras en vecka på ett pappersbruk och nästa på en kemisk industri. En industrirörmontör jobbar både med reparationer och med nybyggnad av industrier.

Framtidsutsikter för VVS-montörer

Det finns goda möjligheter att få jobb som industrirörmontör de närmsta åren.

Källa: VVS-branschens Yrkesnämnd

Lönestatistik för VVS-montörer

34 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


VVS-Branschens Yrkesnämnd är en samarbetsorganisation mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Vi arbetar med utbildning och certifiering inom VVS-branschen. Kolla in vår Instagram eller hemsida!


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 05 okt 2021