Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du gymnasielärare

Hur blir man gymnasielärare?

Gymnasielärare – Hitta utbildning på:

Ekonomi  Natur  Samhäll

Hur studerar man till gymnasielärare?

Om du vill bli gymnasielärare är det bra att gå en högskoleförberedande utbildning. Samhällsvetenskapsprogrammet kan vara ett bra val då du får en bred kunskap inom bland annat samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Andra gymnasieutbildningar som är högskoleförberedande och ger behörighet till ämneslärarprogrammet är bland annat Ekonomi-, Teknik- eller Naturvetenskapsprogrammet.

För att bli gymnasielärare utbildar man sig, efter gymnasiet, på universitetet eller högskola på ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan. I utbildningen väljer man två ämnen som kommer vara ens huvudämnen. Om du vill bli gymnasielärare inom yrkesämnena utbildas man på Yrkeslärarprogrammet, utbildningen leder till en yrkeslärarexamen och omfattar tre terminers heltidsstudier. Det krävs att man har relevanta och kvalificerade yrkeskunskaper inom de ämne som man vill undervisa i.

Vad gör en gymnasielärare?

Gymnasielärare har som huvuduppgifterna är att planera och genomföra undervisning för ungdomar mellan 16-18 år inom allmänna ämnen eller som ämneslärare. Man arbetar oftast på en kommunal eller fristående gymnasieskola med elever som läser något av de nationella yrkes- eller högskoleförberedande programmen. Det går även att arbeta på Komvux eller annan vuxenutbildning.

Gymnasielärare samverkar med kollegor och ingår oftast i ett arbetslag. En lärare kan ansvara för en grupp elever som mentor, studiehandledare eller klassföreståndare.

Framtidsutsikter för gymnasielärare

Det finns mycket goda möjligheter till arbete för gymnasielärare både på fem och tio års sikt. Eftersom att antal elever fortsätter att öka behövs det fler personer som utbildar sig till gymnasielärare. Eftersom att bristen är så pass stor finns det goda möjligheter för lärare.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Gymnasielärare

35 200 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Pedagogiskt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 18 mar 2020