Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du geolog

Så blir du geolog

Hur blir man geolog på gymnasiet?

För att bli geolog är det bra att läsa ett högskoleförberedande program på gymnasiet, eftersom de flesta utbildningar inom geovetenskap/geologi ges som olika slags kandidat- och masterprogram på högskolan. Det är också möjligt att läsa fristående kurser inom området.

Vissa ämnen inom geovetenskap kan också ingå i de tekniska högskolornas utbildningar till bland annat civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad.

Vad gör en geolog?

Den större delen av de som har ett geovetaryrke är geologer. Som geolog studerar du planeten, jordens bildning, utveckling och förändring under långa tidsrymder. Som geovetare kan du arbeta inom näringslivet på till exempel konsultbolag eller ingenjörsbyråer, i offentlig förvaltning eller med forskning och utbildning. Ditt arbete kan bestå av både kontorsarbete och fältstudier. Ett stort antal geologer studerar berg- och jordarter genom fältstudier, kontorsarbete och arbete på laboratiorium.

Det finns olika sorters geologer: Berggrundsgeolog som undersöker och kartlägger berggrunden. Jordartsgeolog/kvartärgeolog som tar prover och klassificerar jordarter som lera, sand och grus. Hydrogeologen specialiserar sig på hur grundvatten bildas och rör sig. Sist men inte minst finns Maringeologer, dessa studerar avlagringar på havsbottnar för att se hur havsmiljön utvecklats och förändras.

Till geovetaryrkena hör också geofysiker och geokemister.

Framtidsutsikter för geologer

Under år 2016 kommer det vara balans på arbetsmarknaden för geologer. Det finns ingen långsiktig prognos för yrket från Arbetsförmedlingen.Överlag är det enklare för geologer med längre erfarenhet i yrket att få jobb.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Geologer och geofysiker m.fl.

39 500 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Naturvetenskapligt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 21 sep 2018