Visa gymnasium.se som: Mobil
Förstklassig skola

Förstklassig skola

Vi tycker utbildning är viktigt. Det är rätt självklart, den kunskap som eleverna får i skolan tar de med sig ut i arbetslivet. Utbildningen i skolan ska ge eleverna en bra och trygg grund att stå på inför den fortsatta utbildningen på ett företag. Därför kvalitetssäkrar vi skolor som erbjuder utbildning inom VVS.

En Förstklassig skola ger eleverna en utbildning som efterfrågas av företagen. Förstklassiga skolor är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter studenten.

Några av de saker vi tittar på när en skola vill blir Förstklassig är:

Innehållet i utbildningen - vi kollar att skolan följer de ämnes- och kursplaner som finns

APL - arbetsplatsförlagt lärande, praktik, ska vara riktad mot den utgång som eleven valt. En VVS-elev

Lärarna och klasserna – lärarna ska ha branschcertifikat eller lärarbehörighet och det ska finnas tillräckligt många yrkeslärare

Lokaler – lokalerna ska passa för utbildningen och alla lokaler ska uppfylla de krav som Skolverket och Arbetsmiljöverket har.

Verktyg och material – verktygen och material som används ska vara moderna och ska finnas så det räcker till alla.

Ordning & reda i verkstaden – är viktigt för elevernas lärande och även för företagen när eleverna kommer ut som lärlingar

Kunskapsnivå - vi testar elevernas kunskaper fler gånger genom utbildningen

Vad eleverna tycker - vi frågar vad eleverna som har gått igenom utbildningen vad de tycker om sin utbildning och om de skulle rekommendera den till andra.

Mer än 90 % av eleverna på Förstklassiga skolor är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning.

Elevnöjdhet

Mycket kan hända på ett år, därför måste skolor som vill vara Förstklassiga ansöka varje år så att vi vet att de håller den nivån som de förväntas göra.

Lista på Förstklassiga skolor hittar du på VVS-Branschens Yrkesnämnds hemsida


VVS-Branschens Yrkesnämnd är en samarbetsorganisation mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Vi arbetar med utbildning och certifiering inom VVS-branschen. Kolla in vår Instagram eller hemsida!

VVSYN


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 11 apr 2019