Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du brandman

Så blir du brandman

Hur blir man brandman på gymnasiet?

För dig som vill bli brandman efter gymnasiet går det bra att läsa antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program, för att sedan söka till den eftergymnasiala utbildningen till brandman.

För att kunna läsa till brandman efter gymnasiet behöver du läsa en utbildning i skydd mot olyckor som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Denna utbildning är två år och leder till examen i säkerhets- och räddningsarbete. För att kunna söka in krävs också B-körkort, ett dokumenterat konditionstest och intyg om simkunnighet. Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Efter utbildningen har man möjlighet att arbeta som brandman inom den kommunala räddningstjänsten. Utbildningen kan också leda till andra arbeten inom räddnings- och säkerhetsområdet, i kommunal, statlig eller privat sektor.

För dig som vill bli brandman kan ett annat smart val vara att leta upp en av de gymnasieskolor som erbjuder utbildningar inom skydd, omsorg & säkerhet. Det ger en bra start för dig som vill jobba inom räddningstjänst, som exempelvis brandman.

Du kan läsa säkerhetsrelaterade utbildningar inom bland annat Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Tänk dock på att om du saknar Svenska 2 och/eller Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b så behöver du välja dessa utbildningar i ditt individuella val. Detta för att få den behörighet som krävs för att kunna söka till utbildningen i skydd mot olyckor.

Vad gör en brandman?

De flesta av oss tänker på brandmän i samband med eldsvådor och andra olyckor. En brandman som arbetar i utryckningstjänst får rycka ut när till exempel bränder och trafikolyckor har inträffat. Då går arbetet ut på att så fort som möjligt få kontroll på händelsen och begränsa skadorna så mycket det går.

Det är dock endast en liten del av brandmännens arbetstid som används till utryckningar. Mycket av arbetet handlar om underhåll, kontroll och reparationer av fordon och utrustning. Brandmän arbetar också med förebyggande skydd. En brandman idag lär sig både om hur olyckor kan förebyggas och förhindras samt om hur en räddningsinsats ska genomföras.

Som brandman arbetar man ofta i skift, vilket innebär arbete både dagar, nätter och helger.

Framtidsutsikter för brandmän

Arbetsförmedlingens bedömning är att brandmän kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt. I takt med att befolkningen ökar kommer efterfrågan på brandmän att öka något. Antalet utbildningsplatser anpassas efter det behov som finns och intresset är stort för att bli brandman, det leder till att tillgången på brandmän kommer att motsvara det behov som finns.

Källa: Arbetsförmedlingen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Lönestatistik för Brandmän

31 200 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Säkerhetsarbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö

Senast uppdaterad: 14 okt 2019