Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du biolog

Så blir du biolog

Biolog – Hitta utbildning på:

Natur  IB

Hur blir man biolog på gymnasiet?

Att bli biolog kräver en högskoleutbildning. Därför är det bra att välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram till exempel Naturvetenskapsprogrammet eller International Baccalaureate.

Vad gör en biolog?

Som biolog studerar du allt levande. Du kan studera livet på cell- och molekylnivå, hela organismer eller hur olika organ samverkar med växter och djur för att de över huvud taget ska fungera. Andra arbetsområden för dig som biolog kan vara att arbeta med släktskap och biologisk mångfald eller studera hela ekosystem. Du bör vara intresserad av naturvetenskapliga ämnen och det kräver en eftergymnasial utbildning för att bli biolog.

Som biolog kan du arbeta inom områden som miljöskydd och naturvård med planering, rådgivning, utredning och tillsyn i offentlig sektor (kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter). Du kan också arbeta som projektledare och chefer inom andra verksamheter som har med natur, miljö och life science att göra.

Vad du arbetar med som biolog beror mycket på vad du väljer att specialisera dig inom. Mikrobiologen är specialist på mikroorganismer, vilket innebär virus, bakterier och mikrosvampar. Molekylärbiologer arbetar med de allra minsta beståndsdelarna i levande organismer. Exempel på andra specialiseringar man kan ha som biolog är genetiker, etolog och entomolog.

Många av de som arbetar som biologer är forskare vid universitet, forskningsinstitut eller inom industrin, exempelvis på bioteknik- och läkemedelsföretag.

Framtidsutsikter för biologer

Biologernas arbetsmarknad spänner över ett brett område. Gemensamt för de flesta inriktningar är att det finns många utbildade som konkurrerar om jobben. Den samlade bedömningen är att det kommer att vara hård konkurrens om jobben det kommande året. Även på fem till tio års sikt bedöms möjligheterna till arbete som mindre goda.

Källa: Arbetsförmedlingen


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Naturvetenskapligt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 13 mar 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-04-01

Yrken efter Naturvetenskapsprogrammet

När du läser Naturvetenskapsprogrammet blir du högskolebehörig. Framförallt blir du förberedd för att plugga vidare inom naturvetenskap, teknik och matematik, men du kan välja att plugga vidare inom många områden. Här nedanför får du förslag på yrken som kan vara passande efter att ha läst Naturvetenskapsprogrammet! Advokat Agronom Apotekare Apotekstekniker Arbetsmiljöingenjör Arbetsmiljöinsp ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-02-21

Så blir du veterinär

Veterinär – Hitta utbildning här För att bli veterinär är det bästa valet att läsa Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap i gymnasiet. Där får du den grundläggande behörighet samt särskild behörighet i matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att kunna söka till veterinärprogrammet. Veterinärprogrammet ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-03

Så blir du receptarie

Receptarie – Hitta utbildning här Om du vill arbeta som receptarie efter examen så behöver du studera på Receptarieprogrammet som är en treårig utbildning som ges ut på olika universitet i landet. För att bli antagen till Receptarieprogrammet behöver du ha godkänt i följande ämnen från gymnasiet: Som receptarie arbetar du med läkemedel, oftast på apotek eller på läkemedelsföretag.
Läs mer