Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöinspektör – Hitta utbildning på:

Natur   Samhäll

Hur blir man arbetsmiljöinspektör på gymnasiet?

För att arbeta som arbetsmiljöinspektör krävs att du har tagit examen från gymnasiet, har arbetslivserfarenhet, B-körkort samt har en examen från högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du kan till exempel ha en examen som jurist, beteendevetare, ergonom eller sjuksköterska. Utbildning vid högskola eller universitet kräver grundläggande behörighet och ibland även särskild behörighet.

När du blir anställd av arbetsmiljöverket så får du gå en sex månaders internutbildning för att lära dig mer om yrket.

Vad gör en arbetsmiljöinspektör?

Som arbetsmiljöinspektör arbetar du med att granska, kontrollera och inspektera arbetsmiljön på arbetsplatser för att se om arbetsmiljölagstiftningen efterföljs. En arbetsmiljöinspektör arbetar antigen i lag med en annan inspektör eller ensam, och har ofta kontakt med skyddsombuden på arbetsplatser.

Det som kan inspekteras på arbetsplatser kan vara i form av den fysiska arbetsmiljön såsom risker i arbetet, felaktig hantering av material eller dålig luft och buller. Men även den psykiska arbetsmiljön samt själva organisationen där man inspekterar stress, mobbning och olika relationen på arbetsplatsen.

Vid upptäckt av brister och problem på arbetsplatsen så skriver arbetsmiljöinspektören en rapport och delger företaget om problemen för att återkomma vid ett senare tillfälle och inspektera igen och se problemen åtgärdas. Företagen får reda på vad problemen är, men inte hur de ska åtgärda dem.

Framtidsutsikter för arbetsmiljöinspektör

Arbetsförmedlingen utför ingen prognos för yrket arbetsmiljöinspektör, därmed finns det ingen information om hur arbetsmarknaden ser ut inom yrket, varken i dagsläget eller i framtiden.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker

42 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Säkerhetsarbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö

Senast uppdaterad: 27 feb 2020