Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

Hur blir man arbetsmiljöingenjör på gymnasiet?

Om du vill bli arbetsmiljöingenjör är det bra att läsa en högskoleförberedande utbildning inom exempelvis Naturvetenskapsprogrammet. Programmet finns med olika inriktningar, antingen samhällsinriktning eller naturvetenskapsinriktning. Båda inriktningarna finns på många gymnasieskolor i landet.

Efter gymnasiet läser du vidare på universitetet eller högskola en teknisk/naturvetenskaplig utbildning med påbyggnadsutbildning med inriktningen mot arbetsmiljö. Det går även att läsa en civilingenjörsutbildning där kunskaperna inom arbetsmiljö kompletteras med en intern utbildning på arbetsplatsen.

Vad gör en arbetsmiljöingenjör?

En arbetsmiljöingenjör arbetar som en opartisk expert på arbetsmiljöfrågor, där målet är att skapa en god arbetsmiljö och minimera skador/risker för människor i arbetsmiljön. Det går även att vara specialiserad på exempelvis klimat, kemiska hälsorisker eller organisationsfrågor. De arbetar ofta med olika typer av kartläggningar och analyser av frågor om bland annat olycksrisker, stress, strålning och säkerhetsfrågor.

Resultatet av kartläggningarna presenteras sedan ofta i en rapport, där arbetsmiljöingenjörens uppgift är att redovisa problemen för företagets ledning och utveckla lösningar. De samarbetar med chefer, arbetsledare, skyddsombud och övrig personal på arbetsplatsen för att få arbetsmiljön att vara så bra som möjligt.

Kunskaperna inom arbetsmiljö uppdateras löpande, då det ofta kommer nya lagar, bestämmelser och ny forskning inom området. Arbetsmiljöingenjören förmedlar sedan vidare kunskaperna till företagets ledning och anställda, exempelvis genom utbildningar och konferenser.

Framtidsutsikter för arbetsmiljöingenjörer

Det finns tyvärr inte en prognos för yrket från Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker

42 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Säkerhetsarbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 24 sep 2018