Projektingenjör
19 dec 2022

Så blir du Projektingenjör inom järnväg

Vill du arbeta inom teknik och järnväg?

Intresserar inköp, tidsplanering och ekonomistyrning dig? Då är projektingenjör inom järnväg något för dig!

Hur blir man Projektingenjör inom järnväg?

Projektingenjören har oftast en byggteknisk utbildning från universitet eller högskola. Högskoleexamen ska vara på minst 180 högskolepoäng med teknisk inriktning.

Grundläggande program finns på gymnasiets Teknikprogrammet.

Arbetslivserfarenhet som arbetsledare är meriterande för att bli projektingenjör.

Vad gör en Projektingenjör inom järnväg?

Som projektingenjör agerar och arbetar du som stöd till projektledare, specialister och olika förvaltningsledare. Du har en central roll i olika uppdrag och projekt samt stöttar genom teknisk förvaltning, uppföljning, ekonomi och planering.
Projektingenjören sitter på den tekniska kompetensen som behövs vid givna projekt och ger förslag på beslut om åtgärder, handlingsalternativ och användning av resurser inom projektet.

Som projektingenjör har du ansvar för att tillsammans med projektchefen och produktionschefen säkerställa att projektet är lönsamt med hög produktivitet och god kvalitet.

I din roll har du stort kundfokus vilket bland annat innebär att du behöver vara lyhörd för kundens önskemål. Du arbetar för att skapa en säker arbetsplats och gör exempelvis riskinventeringar. Du rapporterar till produktionschefen och bistår denne i det administrativa arbetet. Projektingenjören jobbar med inköp, tidsplanering och ekonomistyrning.

Färdigheter 

Som projektingenjör har du omfattande kontakter med både interna och externa parter. Du rör dig ute i verksamhetens olika projekt och då gäller det att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga, är flexibel samt innehar personlig integritet.

Källa: järnvägsjobb.se


Bra val av gymnasieprogram:

 Teknikprogrammet


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb

Senast uppdaterad: 19 dec 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Yrken inom järnväg

För dig som vill arbeta inom järnvägsbranschen kan det vara ett bra val att studera naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet eller el- och energiprogrammet på gymnasiet beroende på vilket specifikt område du vill specificera dig inom. När man arbetar inom järnvägsbranschen finns det många olika vägar att välja mellan. Järnvägsbranschen kan innebära att man arbetar likväl natt som dag ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-01-19

Intervju med Jenna Andersson - Bantekniker

Jenna Andersson, 24, arbetar som bantekniker på Strukton på Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City – tre banor som ingår i Struktons UH12-kontrakt i Stockholm. Jennas resa inom järnvägen började redan under gymnasietiden då hon gick utbildning med inriktning banteknik. - Mina kompisar rekommenderade bygg och anläggning, och sedan föll valet på just inriktning järnväg och banteknik.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-01-19

Intervju med Sophie Gunsjö, projektingenjör

Sophie Gunsjö jobbar som projektingenjör på Trafikverket inom ett stort projekt som kallas ERTMS. Detta projekt innebär att införa ett nytt signalsystem som kommer vara samma i hela Europa. Sophie har hand om kontraktsrelaterade frågor och stöttar projektledaren i att dricka kontraktet framåt. Uppföljning av tidsplanen, ekonomi och kontroll av leveranser är något som ingår i Sophies roll.
Läs mer