Visa gymnasium.se som: Mobil

Studiehjälp inom EES och Schweiz

Studiehjälp inom EES och Schweiz

Vad krävs för att få studiehjälp inom EES och i Schweiz?

För att du ska vara berättigad till studiehjälp för att studera inom EES och Schweiz krävs att du:

  • Studerar på heltid i minst 15 dagar
  • Att utbildningen är statlig eller godkänd av staten, en statlig myndighet, en organisation eller CSN.

Bidrag per månad

  • Studiebidrag 1050 kr
  • Extra tillägg* 285, 570 eller 855 kr
  • Inackorderingstillägg* 1190-2350 kr
  • Bidrag för dagliga resor* Högst 1190 kr

* Tillägg som vissa kan få.

Hur mycket extra tillägg du som elev kan få beror på vilken inkomstnivå din familj har. Gällande bidrag för dagliga resor så kan du få bidrag när du reser med allmänna färdmedel. För att du ska få bidraget måste avståndet mellan föräldrahemmet i utlandet och skolan du går i vara minst sex kilometer. Det är inte möjligt att få inackorderingstillägg och bidrag för dagliga resor samtidigt.

Studiehjälp på United World College

Om du studerar eller ska börja studera på United World College (UWC) kan du få studiehjälp. UWC är en samling gymnasieskolor runt om i världen vars syfte är att främja fred, internationell förståelse och ansvarstagande för vår gemensamma framtid. På UCW läser du gymnasieprogrammet International Baccalaureate (IB). Programmet motsvarar de två sista åren på ett svenskt gymnasium och ger dig behörighet till såväl svenska som många utländska universitet.

Divider

Behörighet med utländsk gymnasieutbildning

BEHÖRIGHET MED UTLÄNDSK UTBILDNING

Har du en utländsk gymnasieutbildning och vill studera vidare i Sverige krävs en bedömning av dina utländska gymnasiebetyg.

 Läs mer om bedömningen

BÖRJA PÅ GYMNASIET I SVERIGE

Här har vi samlat mer information om hur du ska gå tillväga för att bli behörig ett svenskt gymnasium.

Ta mig dit

STUDIEHJÄLP OM DU BOR UTOMLANDS

Visste du att det finns möjlighet till studiehjälp även för dig som bor utomlands?

Berätta mer

ANSÖKAN OM STUDIEMEDEL

Vilka typer av studiemedel kan du ansöka om när du ska studera utanför Sverige?

 Hitta svaren här

FINANSIERING AV DINA UTLANDSSTUDIER

Att åka på utlandsstudier är inte gratis. Vilka möjligheter har du att finansiera dina studier? 

 Det vill jag veta

Studiehjälp vid United World College

STUDIEHJÄLP VID UWC

United World College (UWC) kan du läsa IB-programmet. UWC har skolor i olika delar av världen.

 Jag vill veta mer om UWC

STUDIEHJÄLP UTANFÖR EES & SCHWEIZ

Vad krävs för att du ska få studiehjälp om du vill plugga utanför EES och Schweiz? Vilka typer av bidrag kan du få?

 Hitta svaren härDivider

Senast uppdaterad: 23 mar 2017

Plugga ett gymnasieår i Paris

Svenska skolans gymnasium i Paris utgör en liten sektion på en stor fransk skola som ligger ett stenkast från Triumfbågen. Vi erbjuder tre program och skräddarsyr din studieplan i samråd med din skola i Sverige. Du lär känna franska ungdomar, deltar i aktiviteter på helgerna, bor i värdfamilj och lär dig franska.