Gymnasieår utomlands

Läs ett ettårprogram ute i EuropaOm du vill studera under ett år i ett europeiskt land när du går i gymnasiet kan du söka ett ettårsprogram i Europa. Ettårsprogrammen är för dig som går första eller andra året på gymnasiet.

Du kan välja att läsa ettårsprogrammen i Europa i Frankrike, Spanien, Tyskland eller Österrike och de är en del av Utbildnings- och högskolerådets utbud. Utbildnings- och högskolerådet hjälper skolor att starta och utveckla internationella samarbeten i undervisningen (utbyten.se). 

Ett ettårsprogram bekostas inte av EU utan stöds av de svenska, spanska, franska och tyska utbildningsdepartementen. När du studerar på ett ettårsprogram i Europa har du möjlighet att få studiehjälp.

Ansökan

Ansökan till ettårsprogram gör du på utbyten.se och ansökningsperioden är mellan 20 november och 31 december.

Syfte med ettårsprogrammen i Europa

Syftet med ettårsprogrammen i Europa är att du ska få möjlighet att lära dig ditt tredje språk ännu bättre genom att öva det i vardagen och i studierna. Du kommer även att utvecklas som person, träffa nya vänner och uppleva en massa nya och spännande saker. Ettårsprogrammen i Europa har också som mål att få gymnasieelever från olika delar av Europa att förstå varandra, och ger dig därför många internationella erfarenheter.

Vilka språkkunskaper behöver jag för att söka ettårsprogram?

För att söka till ettårsprogrammen i Europa krävs det att du läser franska, spanska eller tyska som minst steg tre på gymnasiet. Mer om hur antagningen och urvalet fungerar inför ett ettårsprogram i Europa finner du om du läser mer om ettårsprogrammen för respektive land.

Senast uppdaterad: 04 feb 2016

Kommentarer: