Visar 141-160 av 241 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar program i sökresultatet.
Visar 141-160 av 241 träffar

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram, det vill säga att det ger dig möjlighet till jobb direkt efter gymnasiet. Om du är intresserad av att jobba med människor, bland annat inom fritids- och friskvårdsområdet är barn- och fritidsprogrammet ett bra val för dig.

Från och med hösten 2023 ger alla yrkesprogram, alltså också barn- och fritidsprogrammet, grundläggande högskolebehörighet. Det innebär att du inte behöver lägga till några extra kurser för att vara behörig att plugga vidare på universitet eller högskola. Du kan även välja bort de kurser som ger högskolebehörighet om du hellre vill jobba direkt efter gymnasiet.

Barn- och fritidsprogrammet utvecklar dina kunskaper i pedagogik och du specialiserar dig inom en inriktning: pedagogiskt och socialt arbete, eller fritid och hälsa. Under utbildningen lär du dig att möta, hjälpa och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Barn- och fritidsprogrammet passar bra för dig som vill arbeta som till exempel barnskötare, personlig assistent, personlig tränare eller vidareutbilda dig till polis eller socionom.

Praktik under gymnasietiden

På barn- och fritidsprogrammet ingår praktik. Praktiken kallas APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att du jobbar på en arbetsplats inom ditt yrkesområde under ett antal veckor. Praktiken ger dig en bra inblick i ett yrke och är väldigt bra för att skapa kontakter. Dessutom är praktiken ett bra sätt att testa vad du har lärt dig i skolan.  

Två olika inriktningar på barn- och fritidsprogrammet

På barn- och fritidsprogrammet kan du välja mellan två inriktningar: pedagogiskt och socialt arbete eller fritid och hälsa.

Pedagogiskt och socialt arbete
Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete ger dig kunskaper om barn och ungdomars utveckling, hur du bemöter människor i olika situationer och med olika förutsättningar. Du lär dig även hur du ger stöd inom funkstionshinderområdet. Beroende på vilka kurser du väljer att fördjupa dig inom kan du till exempel jobba som barnskötare, elevassistent, personlig assistent, väktare eller personlig tränare efter att du gått barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete.

Fritid och hälsa
Inriktningen fritid och hälsa på ger dig kunskap om människors fritid, fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Exempel på yrken du kan bli efter att ha gått barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa är personlig tränare eller personal inom idrott och fritidsanläggningar.

För gymnasiebehörighet till barn- och fritidsprogrammet krävs godkända betyg i:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Minst fem andra ämnen

Programstruktur på barn- och fritidsprogrammet (BF)

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

 • Engelska 5 100 p
 • Engelska 6 100 p
 • Historia 1a1 50 p 
 • Idrott och hälsa 1 100 p
 • Matematik 1a 100 p
 • Naturkunskap 1a1 50 p
 • Religionskunskap 1 50 p
 • Samhällskunskap 1a1 50 p
 • Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1 100 p
 • Svenska 2 /Svenska som andraspråk 2 100 p
 • Svenska 3 /Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 600 p

 • Hälsopedagogik 100 p
 • Naturkunskap 1a2 50 p
 • Kommunikation 100 p
 • Lärande och utveckling 100 p
 • Människors miljöer 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap 100 p
 • Samhällskunskap 1a2 50 p

Inriktningar 300 p

 • Fritid och hälsa 300 p
 • Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 p
 • Fritids- och idrottskunskap 100 p

 • Pedagogiskt och socialt arbete 300 p
 • Pedagogiskt arbete 200 p
 • Socialt arbete 1 100p

 • Gymnasiearbete 100 p

 • Individuellt val 200 p

 • Programfördjupning 600 p 


Källa: Skolverket

Jämför dina favoriter
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information