Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Introduktionsprogrammet
Inga recensioner än

Introduktionsprogram

Få mer information om programmet 👍

Om utbildningen

Introduktionsprogrammet på Yrkesgymnasiet Örebro

Är du inte behörig att söka till gymnasiet? Då är ett introduktionsprogram på Yrkesgymnasiet i Örebro ett bra val för dig! Här får du hjälp att bli behörig till det program som du vill läsa eller bli redo för arbetslivet.

För dig som inte är behörig till ett gymnasieprogram

Om du riskerar att inte bli eller inte är behörig till gymnasiet finns möjligheten att läsa ett av Yrkesgymnasiets introduktionsprogram och därefter börja på en yrkesutbildning. Här får du läsa flera olika ämnen och kurser. På utbildningen får du hjälp med att strukturera dina studier och du får alltid en sammanhållen skoldag. Alla lärare är kunniga och engagerade och finns alltid där för att hjälpa dig. Du får dessutom en egen mentor som stöttar dig under hela din utbildning. På så sätt får du undervisning som är anpassad efter dig och dina behov, och du har alltid koll på hur det går för dig samt vad du behöver göra för att nå dina uppsatta mål och betyg.

Läs om de olika introduktionsprogrammen nedan:

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som efter grundskolan behöver ytterligare ett fåtal godkända betyg i grundskoleämnen för att kunna börja på ett nationellt program. Programinriktat val är undervisning riktad mot ett nationellt program, och målet är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig till detta program. På Yrkesgymnasiet erbjuder vi dessutom en lärlingsliknande utbildning på det programinriktade valet, vilket betyder att du kommer att få ha APL (praktik) under mer än hälften av din studietid.

För att vara behörig till Programinriktat val krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Utöver det behöver du ha antingen:

  • Godkända betyg i matematik och engelska samt tre andra ämnen.
  • Godkända betyg i matematik eller engelska samt fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion passar dig som inte är behörig till Programinriktat val. Målet med utbildningen är att du ska kunna börja på något av Yrkesgymnasiets program eller få ett jobb. När du går Yrkesintroduktion kombinerar du dina studier i skolan med att göra praktik (APL) på ett företag eller arbeta i praktiklokalen. En stor del av undervisningen är ämnesintegrerad, vilket betyder att du får uppgifter som är utformade med hänsyn till vad du kan och vad du är intresserad av. Baserat på vilket yrke du är intresserad av varierar introduktionen, men den är ofta upplagd så att du har skolarbete två dagar i veckan och praktik tre dagar i veckan.

Ansökan till introduktionsprogram

Om du är intresserad av Programinriktat val söker du via kommunens gymnasieantagning precis som du gör till alla andra program. För information om hur du söker till Yrkesintroduktion kan du kontakta skolan, exempelvis genom intresseanmälningsformuläret här på sidan.

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogram

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen i Örebro län. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 311 10 701 35 Örebro
Telefon: 019-211000  
Mejladress: gymnasieantagningen@orebro.se

Kontakta skolan

Gör en intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram så kommer skolan att kontakta dig.
Yrkesgymnasiet Örebro
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Yrkesgymnasiet Örebro förbereder dig för arbetslivet

”Genom APL har jag kommit in i arbetslivet och skaffat kontakter för framtiden. Tack vare detta har jag fått jobb vid sidan av skolan och därmed en bra inkomst.” – William Lundberg, Försäljnings- och serviceprogrammet Yrkesgymnasiet Örebro är en liten skola...

Läs mer om Yrkesgymnasiet Örebro och visa alla program.

Sponsrad