Visa gymnasium.se som: Mobil

Introduktionsprogrammet

Fyrisskolan
Programinformation
Uppsala
Introduktionsprogrammet

Om utbildningen

Introduktionsprogram

Fyrisskolan erbjuder dig en trygg och stimulerande miljö och ger dig förutsättningar för att du ska uppnå dina individuellt uppsatta mål.

Skolan ger dig också stöd. Lärarna är skickliga, erfarna och behöriga. På skolan finns specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolläkare och skolsköterskor. Skolans team jobbar nära dig och tillsammans med dig. På Fyrisskolan kan du läsa Språkintroduktion eller Programinriktat val inom Introduktionsprogrammet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Målet är att sedan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får även andra elever läsa språkintroduktion.

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Struktur och upplägg

Språkintroduktion handlar om språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna. Du studerar på heltid med minst 23 undervisningstimmar per vecka. Alla elever har en mentor som varje vecka träffar sina elever. Två gånger per läsår möter varje elev sin mentor för ett längre utvecklingssamtal med den individuella studieplanen som underlag.

Innehåll

På språkintroduktion läser du främst grundskoleämnet svenska som andraspråk. Beroende på elevens förutsättningar och möjligheter erbjuder skolan grundskoleämnena bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religionskunskap och samhällskunskap, samt gymnasieämnena matematik och engelska. Modersmålskurser på grundskole- och gymnasienivå erbjuds på Enheten för flerspråkighet.

För att du som elev ska kunna utvecklas erbjuder skolan:

  • tillgång till stöd av speciallärare i svenska och matematik
  • simundervisning inom ämnet idrott och hälsa

Skolan förbereder dig som elev inför framtida val genom att du får ha regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare. Vägledaren ser även till att du får besöka olika program i gymnasieskolan och på arbetsplatser.

Programinriktat val

Programinriktat val IM V är öppet för ungdomar som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Syftet med Programinriktat val är att de elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska kunna göra det.

Struktur och upplägg

Elever som går på programmet IM V läser tillsammans med elever som går ett av följande nationella program: estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet eller ekonomiprogrammet. Eleverna läser alla gymnasiekurserna tillsammans med dessa elever och kan läsa ett eller ett par av följande grundskoleämnen i egen grupp:

  1. engelska (ej estetiska programmet)
  2. matematik (samtliga program)

Innehåll

Du som elev erbjuds att läsa de grundskoleämnen som du behöver för att bli behörig till ett visst nationellt program.

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogrammet

Som boende i samma kommun som Fyrisskolan söker du till programmet via Gymnasieantagningen Uppsala. Bor du i en annan kommun gör du ansökan via antagningskansliet i din hemkommun.
Postadress: Uppsala kommun Gymnasieantagningen, 753 75 UPPSALA
Telefon: 018-727 20 50
E-post: gymnasieantagningen@uppsala.se

Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogrammet så kommer skolan att kontakta dig.

Fyrisskolan

Fyrisskolan

Fyrisskolan – där alla kan satsa på framtiden!

På Fyrisskolan har alla möjligheten att satsa på studierna. Skolan är modern med fräscha och välutrustade lokaler och ett prisbelönt skolbibliotek. Här finns också kunniga lärare som vill att du ska lyckas och utvecklas. Fyrisskolan erbjuder en mångfald av program,...


Läs mer om Fyrisskolan och visa alla program.

Kontaktuppgifter

Fyrisskolan

Götgatan 17-21
752 22 Uppsala

 Visa telefonnummer
www.fyrisskolan.uppsala.se

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Ta kontakt med skolan

För att få mer information om Introduktionsprogrammet från Fyrisskolan, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner än.