Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig! ⭐

Om skolan

Sunnerbogymnasiet i Ljungby

Sunnerbogymnasiet är öppet för alla elever som har behörighet från grundskolan. Sunnerbogymnasiet erbjuder flertalet nationella program plus nationell idrottsutbildning inom ishockey.

Sunnerbogymnasiet strävar efter att ge eleverna en positiv och utvecklande skoltid. En skoltid där både kunskap och människor växer. Här utgår man från dina förutsättningar och strävar efter att ge dig den plattform av kunskaper och färdigheter som du behöver för att lyckas i framtiden. På skolan skapas möjligheter, och det är du själv som måste ta vara på dem. På Sunnerbogymnasiet är alla lika mycket värda. Och lika viktiga.

Sunnerbogymnasiet samverkar med Gymnasiesärskolan i Ljungby.

Visa alla utbildningar på Sunnerbogymnasiet

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Gymnasieingenjör

Idrottsutbildning (RIG, NIU)

Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

15,2 72,2
  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,2 2018/19
Andel behöriga till högskola 72,2 2018/19
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 202,8 2019/20
Lägsta antagningspoäng 97,5 2019/20

Bygg- och anläggningsprogrammet

12,1 60,9
  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,1 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 60,9 2016/17
Antagningspoäng medel 177,6 2019/20
Lägsta antagningspoäng 105,0 2019/20

Ekonomiprogrammet

15,1 96,8 68,0
  Sverige År
Elever per lärare 8,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 66,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 100 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,1 2018/19
Andel behöriga till högskola 96,8 2018/19
Andel med examen inom 3 år 68,0 2013/14
Antagningspoäng medel 245,9 2019/20
Lägsta antagningspoäng 165,0 2019/20

Ekonomiprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Ekonomiprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

El- och energiprogrammet

13,0 100,0
  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,0 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 100,0 2016/17
Antagningspoäng medel 220,8 2019/20
Lägsta antagningspoäng 192,5 2019/20

Fordons- och transportprogrammet

11,9
  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 11,9 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 175,9 2019/20
Lägsta antagningspoäng 92,5 2019/20

Fordons- och transportprogrammet

53,8
  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 53,8 2013/14
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Handels- och administrationsprogrammet

12,0
  Sverige År
Elever per lärare 8,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 66,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 50 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,0 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 199,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 120,0 2019/20

Handels- och administrationsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 8,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 66,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Industritekniska programmet

13,5
  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,5 2014/15
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Naturvetenskapsprogrammet

16,0 87,0 85,7
  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 90 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 16,0 2018/19
Andel behöriga till högskola 87,0 2018/19
Andel med examen inom 3 år 85,7 2016/17
Antagningspoäng medel 291,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 220,0 2019/20

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 8,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 66,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 11,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 89,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,2 92,0 92,0
  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 120 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,2 14,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 92,0 91,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 92,0 77,8 2016/17
Antagningspoäng medel 260,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 195,0 2019/20

Samhällsvetenskapsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 11,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 89,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Språkintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 8,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 66,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Språkintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Teknikprogrammet

66,7
  Sverige År
Elever per lärare 8,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 66,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,4
Andel behöriga till högskola 90,3
Andel med examen inom 3 år 66,7 77,0 2012/13
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Teknikprogrammet

14,0 81,3 83,3
  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 80 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,0 14,4 2018/19
Andel behöriga till högskola 81,3 90,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 83,3 77,0 2016/17
Antagningspoäng medel 250,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 217,5 2019/20

Vård- och omsorgsprogrammet

13,6 66,7 58,8
  Sverige År
Elever per lärare 11,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 89,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,6 13,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 66,7 56,1 2018/19
Andel med examen inom 3 år 58,8 68,8 2016/17
Antagningspoäng medel 230,9 2019/20
Lägsta antagningspoäng 160,0 2019/20

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 8,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 66,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 11,9 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 86,4 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Sunnerbogymnasiet

Axel Roothsgatan 13
34137 LJUNGBY

 Visa telefonnummer
www.sunnerbogymnasiet.se

Recensioner

Snittbetyg: 3

Baseras på 2 recensioner.

Matildaaa
(5)
Ett fantastiskt skolbibliotek. Engagerade och trevliga lärare. Strukturerade lektioner. Okey läromedel. Inspirerande föreläsningar i aulan emellanåt om man är intresserad. Härlig cafeteria med snäll personal. God skolmat och massa god sallad. Stora möjligheter om man tycker om att engagera sig och ta egna initiativ. Pluspoäng till FOKUS - ett öp...
Visa hela
D.H
(1)
Blundar för sådant som inte fungerar perfekt. Stjärnan går till läraren som faktiskt var kompetent nog att lära ut och inte endast sa "det står i boken" eller endast lät oss jobba med ett enda format under en 100p kurs. Och till maten som oftast var i min smak.
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner
Skolrecensioner
(3,0)
Baseras på 2 recensioner.