Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap

Blackebergs gymnasium, i Stockholm
Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Antal elever
Antal elever: cirka 260 (.)
Antagningspoäng (2022)
Antagningspoäng: 272,5
(medelvärde: 303,6)
Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Antal elever
Antal elever: cirka 260 (.)
Antagningspoäng (2022)
Antagningspoäng: 272,5
(medelvärde: 303,6)
Vill du veta mer om programmet? 🤗

Om utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

På inriktning beteendevetenskap är människan i centrum.

Du får

  • utveckla kunskaper om samhällsförhållanden med betoning på samspelet mellan individ och samhälle
  • fördjupa dig i frågor om kommunikation, makt, beteende och demokrati
  • studerar hur åsikter, värderingar och personligheter uppkommer och utvecklas hos enskilda människor, i grupper och i samhällen.

Vilken roll spelar arv och miljö? Hur påverkas beteenden av exempelvis kön, ekonomi och sexualitet?

Utbildningen utvecklar din vetenskapliga medvetenhet och ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Du förbättrar din språkliga förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter, på svenska och engelska och i kurser i moderna språk.

Utbildningen utvecklar kreativitet, samarbets­förmåga och självständighet samt förmågan att ta initiativ. Den ger dig en bra grund för fortsatta studier inom politik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samtidigt som du ökar din självkännedom och fördjupar dina insikter om andra människor och deras villkor.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • 200 poäng valbara

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst

  • Klassrum
  • Stockholm

Behörighet

För behörighet till Samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap samt minst fem andra ämnen.

Gymnasieexamen

Samhällsvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Storstockholm. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 4404, 102 68 Stockholm
Telefon: 08-58 00 80 00
Mejladress: gymnasieantagningen@storsthlm.se
Blackebergs gymnasium
Wergelandsgatan 20
168 48 Bromma

Populärt gymnasium i Blackeberg

Här möts du av en studiemiljö som tar avstamp i gamla traditioner. Modern pedagogik, IT och kreativitet präglar undervisningen. Skolan är känd för studiemotiverade elever och kunniga, engagerade lärare. All personal på skolan arbetar för att skapa en trygg och...

Läs mer om Blackebergs gymnasium och visa alla program.

Sponsrad