Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Introduktionsprogrammet
Inga recensioner än

Introduktionsprogram, Individuellt alternativ

Täljegymnasiet, i Södertälje
Få mer information om programmet 👍

Om utbildningen

Individuellt alternativ Täljegymnasiet

Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för en enskild elev och vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Täljegymnasiets introduktionsprogram kallas IA Tälje.

IA Tälje är till för dig som behöver studera i lugn och ro samt i egen takt och saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program.

På IA Tälje blir eleverna sedda och väl bemötta. 

Elevernas erfarenheter får utrymme och de får undervisning som tillgodoser enskilda behov och krav. IA Tälje vill förmedla glädje och lust att fortsätta lära samt utveckla elevernas förmåga att dra egna slutsatser, förklara, bearbeta, analysera samt argumentera för sitt tänkande.

Mål

 • Att eleven utvecklar kunskaper, färdigheter och olika förhållningssätt som stärker förmågan att anpassa sig till det moderna samhället.
 • Att eleven får utvecklas, känna växandets glädje och få uppleva den tillfredsställelse som kommer genom framsteg och att övervinna svårigheter.

Vision

Vi vill väcka elevernas motivation och lust till lärande. Skolan har en personaltäthet som ger goda förutsättningar att skapa tillitsfulla pedagogiska relationer och att tillgodose elevernas individuella behov.

Undervisningen bygger på en helhetssyn. Detta gäller elever, personal, vårdnadshavare, skolledning samt alla som deltar i samarbetet kring eleven.

Undervisningen baseras på färdigheter av olika slag, exempelvis läs- och skrivförmåga, vardagsmatematik samt kunskaper att orientera sig i det omgivande samhället etc. De sociala basfärdigheterna är lika viktiga som de teoretiska, vilket genomsyrar hela verksamheten.

IA Täljes Introduktionsprogram erbjuder

 • Möjlighet att uppnå betyg i de behörighetsgivande
 • ämnena du saknar från grundskolan
 • Individuellt anpassad studieplan
 • En mentor som stöttar dig genom hela din studietid hos oss
 • Anpassad klassrumsmiljö med egen arbetsplats
 • Struktur och rutiner
 • Undervisning i mindre grupp
 • Tillgång till dator samt kompensatoriska hjälpmedel
 • Arbetsuppgifter utifrån elevens nivå och takt
 • Teori varvat med praktik för dig som önskar

IA Tälje vänder sig till elever som har:

 • Inlärningssvårigheter
 • Som har behov av egen inlärningstakt
 • Bristande koncentration
 • Passivitet
 • Bristande färdigheter att arbeta självständigt
 • Inåtagerande problematik
 • Saknar behörighet till gymnasieskolans nationella
 • program

Ansökan till IA Tälje görs via gymnasieintagningen.
Kontakta SYV på din skola
Information ang. IA Tälje kontakta:
Nina.bagge@skolasodertalje.se

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogram, Individuellt alternativ

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Storstockholm. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 4404, 102 68 Stockholm
Telefon: 08-58 00 80 00
Mejladress: gymnasieantagningen@storsthlm.se

Kontakta skolan

Gör en intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram, Individuellt alternativ så kommer skolan att kontakta dig.
Täljegymnasiet
Erik Dahlbergs väg 1-3
152 40 Södertälje

Täljegymnasiet förbereder dig för universitet och högskola

Är du en studiemotiverad elev som vill läsa en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter i framtiden? Är du inriktad på att läsa vidare på högskola eller universitet? Då är Täljegymnasiet i Södertälje ett bra val för dig. Här erbjuds...

Läs mer om Täljegymnasiet och visa alla program.

Sponsrad