Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inga recensioner än

Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap

Antal elever
Antal elever: cirka 10 (.)
Antagningspoäng (2022)
Antagningspoäng: 212,5
(medelvärde: 242,5)
Antal elever
Antal elever: cirka 10 (.)
Antagningspoäng (2022)
Antagningspoäng: 212,5
(medelvärde: 242,5)

Om utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av historia, politik, psykologi eller media. Under programmets gång får du lära dig att analysera, diskutera och tolka samhällsvetenskapliga frågor ur ett källkritiskt perspektiv.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program och förbereder dig inför fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Efter avslutade studier kan du exempelvis vidareutbilda dig till lärare, psykolog och journalist.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du intresserad av samhällsfrågor och vad som händer i världen både lokalt och globalt? Då passar inriktningen samhällsvetenskap dig. Här får du fördjupa dig i samhällsorienterade ämnen som samhällskunskap, historia, religion och geografi. Under utbildningen lär du dig förklara, tolka och analysera olika samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Du får även en djupare förståelse för människors livsvillkor och lär dig tillämpa samhällsvetenskapliga metoder. 

Behörighet

För behörighet till Samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap samt minst fem andra ämnen.

Gymnasieexamen

Samhällsvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
Riksgymnasiets kansli
Västra Bangatan 7A
703 54 ÖREBRO

Riksgymnasiet Örebro, för döva och hörselskadade

Riksgymnasiet Örebro är gymnasiet för dig som är döv eller har en hörselnedsättning. På Riksgymnasiet går även elever med grav generell språkstörning och elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Riksgymnasiet Örebro är en del av Örebros kommunala gymnasieskola. Skolan tar...

Läs mer om Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och visa alla program.

Sponsrad