Introduktionsprogrammet

Malmö Restaurangskola
Programinformation
Malmö
Introduktionsprogrammet
Klassrum
Introduktionsprogrammet

Om utbildningen

Ett introduktionsprogram med individuell studieplan 

För dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet. På de olika introduktionsprogrammen har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid.

Programinriktat val - Restaurang och livsmedel

Utbildningen för dig som vill studera på restaurang- och livsmedelsprogrammet men saknar behörighet. Du tänker dig en framtid där du arbetar i yrken kring måltiden, nära kunder och gäster på exempelvis restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba direkt efter avslutat nationellt program.

På programinriktat val följer du undervisningen i en nationell klass. Samtidigt läser du de kurser som saknas för behörighet till nationellt yrkesprogram.

Antagning till programinriktat val görs i mån av plats efter att alla behöriga sökande till det nationella programmet fått plats.

Yrkesintroduktion 1-årig - Restaurang och livsmedel

För dig som önskar att läsa in behörighet till gymnasieskolans nationella program, för att ta en gymnasieexamen.

Du har möjlighet att utöver svenskan läsa in betyg i historia, religion, geografi, samhällskunskap, matematik, engelska, bild och hemkunskap. Inriktningen ger dig också möjligheten att via praktik prova på restaurangyrket.

Ämnen du läser
Du erbjuds att läsa svenska, engelska, matematik, idrott, historia, religion, samhällskunskap, geografi, hemkunskap och bild på grundskolenivå.

Skulle du behöva läsa något annat ämne på grundskolenivå så försöker skolan erbjuda även det. Du får läsa kurser från det nationella programmet.

Yrkesintroduktion 3-årig - Restaurang och livsmedel

Den här inriktningen passar dig som önskar att bli anställningsbar inom restaurangbranschen, eller behöver längre tid för att bli behörig till fortsatta studier.

Ämnen du läser
Du läser karaktärsämnen tillsammans med elever på det nationella restaurang och livsmedelsprogrammet, samtidigt som du ges möjlighet att lära in flera av de grundskoleämnen där du saknar betyg.

Förstärkt individuellt alternativ - Profil restaurang och serviceyrken

Programmet vänder sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel Aspergers syndrom, ADHD, autism och/ eller språkstörning, alternativt i behov av längre studietid av annan orsak.

Utbildningen är treårig med möjlighet till ett fjärde år. Utbildningen riktar sig till dig som behöver läsa färdigt grundskolans behörighetsgivande ämnen och samtidigt vill lägga grunden för ett framtida yrke inom restaurang och livsmedel eller service.

Ämnen du läser
På skolan läser du både efter grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Du läser gymnasiegemensamma kurser som till exempel idrott, matematik, engelska och svenska, och beroende på vald inriktning även kurser som matlagning, livsmedels- och näringskunskap och servicekunskap

Du har en individuell studieplan och du studerar i din egen takt. Undervisningen bedrivs i mindre grupper.

I utbildningen ingår yrkesförberedande träning genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik. Skolan hjälper dig att hitta en APL/praktik-plats som passar dina intressen och din utbildning.

Alla elever får låna en Ipad eller en Chromebook under sin utbildningstid! Denna är ditt redskap för att lära dig mer om omvärlden, söka kunskap och att arbeta ämnesövergripande.

Förstärkt individuellt alternativ

IMA-F (B) är ett introduktionsprogram för elever med neuropsykiatrisk diagnos, alternativt är i behov av längre studietad av annan orsak. Här görs individuella anpassningar för dig som behöver läsa in en gymnasiebehörighet. Studietiden är mellan 1-3 år.

Varje elev har en individuellt utformad studieplan utifrån sina specifika behov och önskemål. Studieplanen kan utöver studier i grundskolans kurser även innehålla hela eller delar av gymnasiekurser. Den kan även innehålla motivationshöjande insatser och praktik.

Huvuddelen av undervisningen sker i ett för gruppen anpassat hemklassrum. Det finns också möjlighet att delta i annan undervisningsgrupp om förutsättningar finns. Man kan t.ex få följa en gymnasiekurs som en motivationshöjande åtgärd.

Förstärkt individuellt alternativ – Mimers Hus

Mimers hus arbetar enligt en trappstegsmodell för att få dig med hög skolfrånvaro att komma tillbaka till skolan. De är en lugn, hemlik miljö och personanpassad pedagogik.
Varje elev har en individuell studieplan och ett eget schema som byggs ut efterhand. Din dagsplanering finns alltid på din personliga arbetsplats.

Språkintroduktion – Profil restaurang och livsmedel

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver läsa mer svenska för att bli behörig till en annan utbildning. Målet är att du ska lära dig så mycket svenska så att du kan gå vidare till en annan utbildning på gymnasiet, på komvux, på högskolan eller till yrkeslivet. Utbildningen innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Beroende på vilka kunskaper du har kan du få möjlighet att studera andra grundskoleämnen och gymnasiekurser som du behöver för din fortsatta utbildning.

1-årig planering
För dig som önskar att läsa in behörighet till gymnasieskolans nationella program, för att ta en gymnasieexamen.

Du har möjlighet att utöver svenskan läsa in betyg i historia, religion, geografi, samhällskunskap, matematik, engelska, bild och hemkunskap. Inriktningen ger dig också möjligheten att via praktik prova på restaurangyrket.

3-årig planering
För dig som snabbt vill bli anställningsbar inom restaurangbranschen, och samtidigt förbättra dina svenska språkkunskaper. Du läser karaktärsämnen tillsammans med elever på det nationella restaurang och livsmedelsprogrammet, samtidigt som du studerar extra svenska. Du har också möjliget att studera engelska och matematik på grundskolenivå.

Språkintroduktion utformas för dig som enskild elev. Vilken inriktning som passar dig avgörs i samråd med skolans studie och yrkesvägledare.

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogrammet

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Malmö. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Besöksadress: Storgatan 20, Postadress: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö
Telefon: 040-34 33 90 
Mejladress: antag@malmo.se

Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogrammet så kommer skolan att kontakta dig.

Malmö Restaurangskola

Malmö Restaurangskola - en start till arbetslivet!

Malmö Restaurangskola är ett yrkesgymnasium med fokus på restaurang- och livsmedelsbranschens olika inriktningar: matlagning, catering, delikatesser, servering, bageri och charkuteri. Som en del i undervisningen driver skolan även två välbesökta restauranger och ett konditori. Hos Malmö Restaurangskola kan du läsa...


Läs mer om Malmö Restaurangskola och visa alla program.

Kontaktuppgifter

Malmö Restaurangskola

Kungsgatan 44
205 80 Malmö

 Visa telefonnummer
restaurangskolan.malmo.se

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Ta kontakt med skolan

För att få mer information om Introduktionsprogrammet från Malmö Restaurangskola, fyll i dina uppgifter:

Vad vill du veta mer om?
Jag vill byta till er skola
Påminn mig om öppet hus
Jag vill skugga en elev / gå en prova-på-dag
Jag har en fråga
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information