Visa gymnasium.se som: Mobil
Programinformation
Stockholm
Estetiska programmet
Startdatum: - Stockholm

Film

Internationella Engelska Gymnasiet is located in Södermalm, Stockholm. You can choose to study the IB programme or one of four Swedish national programmes at the school. The courses at IEGS are taught in English. In this video you'll get to hear some students at the school explain why you should choose IEGS!

Om utbildningen

Aesthetics with Specialisation Teater

On the teater specialization at Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm it is believed that theatre is about the meeting and relationship created between you as a performer and the audience.

The theatre subject foremost deals with the different artistic expressions that appears within a theatre performance, such as:

  • acting
  • set design
  • directing

In the programme you will develop a better understanding of theatre as an art form. You will do this with the help of concepts, theories and methods from the artistic expressions mentioned above.

During your years here you will be encouraged to think about the social significance of theatre, both historically as well as in contemporary society. The aim is to help you contextualise your experiences fully on the programme and as developing performers.

You will also be encouraged to interpret and analyse a range of different theatrical performances and enactments. In order to do so you will watch performances across a wide variety of theatrical forms.

From a more practical perspective, IEGS will help you develop your ability to use your voice and body as a means for theatrical expression. You will also gain a clearer understanding of how to communicate with an audience through these kinds of expressions.

When you are a student at the programme you will be encouraged to think about how theatrical narratives are constructed, about how different forms of theatrical expression interact and perhaps most crucially, how to reflect on your own performance and creativity. You will also develop an understanding of wider theatrical expressions such as costume, masks, set design, lighting and sound, as well as the importance of direction within the creative process.

What you learn at the Arts Programme

After you have completed your specialization in Teater within the Aesthetics Programme at IEGS, you will have developed a range of transferable skills including the ability to think laterally and solve problems in a creative way. In addition to this you will gain an advanced range of highly specific skills in your focus area. These kinds of skills make you an attractive asset, particularly within the creative industries sector.

Employers in this sector value individuals who possess the ability to think differently, formulate questions and solve problems. It is also good to be reflective, be resourceful, have good interpersonal skills and possess a greater appreciation of the benefits of diversity.

After your education here you will have developed excellent research skills and be able to show evidence of management and project planning through your artistic endeavor.

You will also be able to work both independently as well as part of a team and become an experienced and practical decision maker. You will get practice in making oral and written presentations in English, become a competent user of IT, in particular using a range of creative software programmes, and hold excellent self-motivation and self-management skills.

Why you should choose IEGS

IEGS is perfectly located in the heart of Södermalm in order to study Theatre, due to its close proximity to a range of high quality theaters, art galleries and museums.

The school have a dedicated Art room and 3D workshop. They’re also developing a Mac suite as a space where you can work using industry standard creative software if you are interested in new media and technologies. IEGS is also investing heavily to develop the school’s theatre facilities at the moment. To date there is a dedicated drama and dance studio and a large auditorium where performances are held.

Application Procedure

In order to apply for a spot at IEG to study Arts specialisation Teater:

  • Apply as normal through Gyantagningen in Stockholm county
  • Attend a drama audition at IEGS

Information på Svenska följer:

Plugga på Estetiska programmet med inriktning Teater på IEGS

På Estetiska programmets inriktning mot Teater på Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm tror man på att teater handlar om att möta andra människor och att skapa relationer mellan dig som artist om publiken.

Teater handlar främst om att arbeta med olika konstnärliga utryck som sker under uppträdandet som till exempel:

  • Skådespeleri
  • Scendesign
  • Regi

På utbildningen så kommer du utveckla en bättre förståelse för teater som konstform. Det kommer ske genom hjälp från koncept, teorier och metoder grundade i de konstnärliga uttrycken.

Under dina år på utbildningen kommer du uppmuntras att tänka på den sociala betydelsen av teater, både historiskt men också i det moderna samhället. Målet är att hjälpa dig kontextualisera dina erfarenheter och kunskaper på utbildningen för att utveckla dig som artist.

Du kommer även att uppmuntras till att analysera och tolka flera olika teatrala föreställningar och uppföranden. För att kunna göra det så kommer du få se föreställningar av flera olika teaterformer.

Från ett mer praktiskt perspektiv så kommer IEGS att hjälpa dig utveckla din förmåga att använda din röst och kropp som ett verktyg för teatraliska uttryck. Du kommer också få en större förståelse för hur du kommunicerar med publiken genom dessa uttryck.

När du är student kommer du bli uppmuntrad till att tänka på hur teaternarrativ är konstruerade, hur olika former av uttryck interagerar, och kanske viktigast reflektera över ditt eget framförande och kreativitet. Du kommer även utveckla en förståelse för olika sätt att utrycka sig på scen genom kostymer, masker, scendesign, ljussättning och ljud, och förstå viktigheten av regin bakom den kreativa processen.

Vad kommer du lära dig på Estetiska programmet?

Efter utbildningen så kommer du ha kunskaperna att lösa problem på kreativa sätt genom olika tankesätt. Du kommer även att ha avancerade kunskaper inom just ditt studieområde du valt.

Dessa kunskaper är naturliga för designers och konstnärer vilket gör dig till en eftertraktad tillgång, framför allt inom den kreativa sektorn. Inom sektorn är det viktigt att tänka annorlunda, kunna formulera frågeställningar och lös problem. Mer specifikt så behöver du vara kritiskt medveten om självet och externa faktorer under flera olika omständigheter, kunna vara reflexiv och förstå fördelarna med mångfald.

Utbildningen ger dig också kunskaper inom forskning och kring hur du kan uppvisa projektplanering och ledning genom din konstnärliga strävan.

Du kommer också att få lära dig att hålla muntliga och skriftliga presentationer på engelska samt mer om IT, framförallt att använda flera olika kreativa program. Utbildningen leder också till utmärkt motivation och kunskaper inom självförvaltning, men även att lära dig arbeta både självständigt och i grupp för att bli erfaren av att ta praktiska beslut.

Varför ska jag välja IEGS?

IEGS är den perfekta skolan för att lära sig Teater eftersom skolans läge på centrala Södermalm skapar en stor närhet till flera olika högkvalitativa konstgallerier, museer och teatrar.

Skolan erbjuder ett konstrum och ett arbetsrum för 3D. IEGS arbetar också med att kunna ge dig som elev en Mac-svit där du kan arbeta med kreativ mjukvara utefter industristandard om du är intresserad av nya medier och teknik.

Hur du söker

För att studera på Estetiska programmet med inriktning mot Teater på IEGS behöver du göra följande:

  • Ansöka som normalt via Gyantagningen i Stockholms län
  • Genomföra en teateraudition på IEGS
Är du intresserad och vill veta mer om Aesthetics program, Teater, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För behörighet till Estetiska programmet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst nio andra ämnen.

Gymnasieexamen

Estetiska programmet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Aesthetics program, Teater

Som boende i samma kommun som Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm söker du till programmet via Gymnasieantagningen Stockholms län. Bor du i en annan kommun gör du ansökan via antagningskansliet i din hemkommun.
Postadress: Box 4404, 102 68 STOCKHOLM
Telefon: 08-58 00 80 00
E-post: gyantagningen@storsthlm.se

Reportage

Milen is a senior at IEGS.

Milen studies Fine Art at IGES

Läs mer Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Milen is a senior at IEGS and studies aesthetics program with specialization in Fine Art.


Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Aesthetics program, Teater så kommer skolan att kontakta dig.

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS)

IEGS is located in the heart of Södermalm in Stockholm. The school has a strong academic and multicultural tradition and is committed to helping you develop to your full potential.  You can choose to study one of four Swedish national...


Läs mer om Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm och visa alla program.

Kontaktuppgifter

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Allhelgonagatan 4
11858 Stockholm

 Visa telefonnummer
www.engelskagymnasiet.se Utbildningens hemsida

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 6 recensioner.

Fedelia M. Nesi
(5)
En otroligt givande utbildning med passionerade och talangfulla lärare som håller en tydlig röd tråd under all undervisning.
Max
(5)
Drama programmet är extremt roligt. Lärarna är fantastiska och om du jobbar på det kan du få vilket betyg du vill. Vad annat kan man begära från en gymnasieskola.
Fd. Elev
(4)
Drama programmet på IEGS, fast underfundat, ska tas på allvar om man vill klara sig igenom de tre åren. Jag spenderade de första två åren med låg motivation för att jag inte riktigt visste vad det var jag ville göra med en teater utbildning men var tvungen att skärpa mig i trean. Estet eleverna kommer kunna se många pjäser och ägna mycket av sin...
Visa hela
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Ta kontakt med skolan

För att få mer information om Aesthetics program, Teater från Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Utbildningsrecensioner
(4,0)
Baseras på 6 recensioner.
Reportage
Milen studies Fine Art at IGES
Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Milen is a senior at IEGS and studies aesthetics program with specialization in Fine Art.

Läs mer

Du kanske också är intresserad av: