Visa gymnasium.se som: Mobil
Programinformation
Stockholm
Estetiska programmet
Startdatum: - Stockholm

Film

Internationella Engelska Gymnasiet is located in Södermalm, Stockholm. You can choose to study the IB programme or one of four Swedish national programmes at the school. The courses at IEGS are taught in English. In this video you'll get to hear some students at the school explain why you should choose IEGS!

Om utbildningen

Study Aesthetics with Specialisation Art at IEGS

IEGS genuinely believe that everyone has an innate creativity. When you study the Art Programme you will be challenged both academically as well as creatively during your three years. You will discover that the school’s teachers have both the skill and patience to help you fulfill your unique creative potential. After you have completed the Aesthetics Programme at IEGS you will have the possibility to study a variety of arts and humanities courses at university.

The application procedure

In order to become a student at the Aesthetics Programme with Specialisation Fine Art at IEGS you need to:

  • Apply as normal through Gyantagningen in Stockholm county
  • Attend an interview at IEGS where you discuss a portfolio of Art work.

Fine Arts specialization

When you are studying the Fine Art specialisation, you will be encouraged to think about the significance of art and visual culture, both in a historical perspective and within the contemporary society. You will develop your ability to interpret, analyse and discuss a range of different kinds of art work. You will also learn to make critical evaluations of art work, based on a sound understanding of contemporary thinking in art history and analysis. Our understanding will be developed within the local, regional and international context.

It is believed at IEGS that the ability to contextualize art is fundamental to understanding the creative process. IEGS also believes that it is of the same importance to ensure that you develop the fundamentals associated with good artistic practice across a wide range of media:

  • As a student at the programme you develop a working understanding of composition, perspective and colour theory. At the same time you also develop basic practical skills across multiple genres and dimensions.
  • At the same time as your confidence and control develop, you will be encouraged to explore your creativity, to be original and to hone your own personal expression and style.

Possibilities after the Arts Programme

After completing the programme you will have developed skill such as the ability to solve problems in a creative way and to think laterally. You will also gain an advanced range of skills specific to your focus area.

These are skills are natural to designers and artists and therefore makes you an attractive asset, especially within the creative industries sector.

In this sector it is valuable to have the ability to think differently, formulate questions and solve problems. More specifically, you will be critically aware of self and external factors under different kind of circumstances, have developed good interpersonal skills, possess the ability to be reflective, be resourceful and have a greater appreciation of the benefits of diversity.

The programme also makes you develop excellent skills in research and the ability to show evidence of project planning and management through your artistic endeavor.

You will also learn to make better oral and written presentations in English as well as learn more about IT, in particular using a range of creative software programmes. The programme also leads to you possessing excellent self-motivation and self-management skills. In addition to this you will be able to work both independently or as part of a team and you will become an experienced and practical decision maker.

Why should I choose IEGS?

IEGS is perfectly placed to study Fine Arts, because the school’s location in the centre of Södermalm creates a close proximity to a range of high quality art galleries, museums and theaters.

There is a dedicated Art room and 3D workshop at Internationella Engelska Gymnasiet. The school is also developing a Mac suite as a space where you can work with industry standard creative software if you are interested in new media and technologies.


Information på Svenska följer:

Plugga på Estetiska programmet med inriktning Bild & formgivning på IEGS

IEGS tror verkligen att alla har en inneboende kreativitet. När du studerar på Estetiska programmet kommer du bli utmanad både akademiskt men också kreativt under dina tre år. Du kommer upptäcka att skolans lärare har både kunskap och engagemanget för att hjälpa dig nå din fulla och unika kreativa potential. Efter studenten från Estetiska programmet på IEGS kommer du ha möjlighet att studera kurser och utbildningar inom konst och humaniora på högskola eller universitet.

Hur du söker

För att studera på Estetiska programmet med inriktning mot Bild & formgivning på IEGS behöver du göra följande:

  • Ansöka som normalt via Gyantagningen i Stockholms län
  • Genomföra en intervju på IEGS där du visar upp din portfolio över din konst

Inriktning mot Bild & formgivning

När du studerar på inriktningen mot Bild & formgivning blir du uppmuntrar till att fundera och reflektera kring betydelse av konst och visuell kultur, både genom ett historiskt perspektiv och i det moderna samhället. Du kommer utveckla dina färdigheter tolka, analysera och diskutera flera olika former av konst. Du kommer även att lära dig att kritiskt analysera konst baserat på din förståelse av samtida tankesätt och analyser av konsthistoria. Vår förståelse kommer utvecklas och byggas genom en lokal, regional och internationell kontext.

På IEGS tror man på att förmågan att kontextualisera konst är en fundamental förståelse i den kreativa processen. IEGS tror också att det är av samma vikt att se till att du kan utveckla dina grundkunskaper associerade med en bra konstnärlig praxis över ett brett spektrum av medier.

  • Som student på Estetiska programmet på du utveckla en förståelse för komposition, perspektiv och färglära. Samtidigt utvecklar du grundförståelse inom flera olika genres och dimensioner.
  • Samtidigt som din tro på dig själv och din konst ökar kommer du bli uppmuntrad din kreativitet och att skapa något unikt utifrån dig själv, din stil och ditt eget uttryck.

Möjligheter efter Estetiska programmet

Efter utbildningen så kommer du ha kunskaperna att lösa problem på kreativa sätt genom olika tankesätt. Du kommer även att ha avancerade kunskaper inom just ditt studieområde du valt.

Dessa kunskaper är naturliga för designers och konstnärer vilket gör dig till en eftertraktad tillgång, framför allt inom den kreativa sektorn. Inom sektorn är det viktigt att tänka annorlunda, kunna formulera frågeställningar och lös problem. Mer specifikt så behöver du vara kritiskt medveten om självet och externa faktorer under flera olika omständigheter, kunna vara reflexiv och förstå fördelarna med mångfald.

Utbildningen ger dig också kunskaper inom forskning och kring hur du kan uppvisa projektplanering och ledning genom din konstnärliga strävan.

Du kommer också att få lära dig att hålla muntliga och skriftliga presentationer på engelska samt mer om IT, framförallt att använda flera olika kreativa program. Utbildningen leder också till utmärkt motivation och kunskaper inom självförvaltning, men även att lära dig arbeta både självständigt och i grupp för att bli erfaren av att ta praktiska beslut.

Varför ska jag välja IEGS?

IEGS är den perfekta skolan för att lära sig Bild & formgivning eftersom skolans läge på centrala Södermalm skapar en stor närhet till flera olika högkvalitativa konstgallerier, museer och teatrar.

Skolan erbjuder ett konstrum och ett arbetsrum för 3D. IEGS arbetar också med att kunna ge dig som elev en Mac-svit där du kan arbeta med kreativ mjukvara utefter industristandard om du är intresserad av nya medier och teknik.

Är du intresserad och vill veta mer om Aesthetics Program, Art, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För behörighet till Estetiska programmet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst nio andra ämnen.

Gymnasieexamen

Estetiska programmet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Aesthetics Program, Art

Som boende i samma kommun som Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm söker du till programmet via Gymnasieantagningen Stockholms län. Bor du i en annan kommun gör du ansökan via antagningskansliet i din hemkommun.
Postadress: Box 4404, 102 68 STOCKHOLM
Telefon: 08-58 00 80 00
E-post: gyantagningen@storsthlm.se

Reportage

Milen is a senior at IEGS.

Milen studies Fine Art at IGES

Läs mer Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Milen is a senior at IEGS and studies aesthetics program with specialization in Fine Art.


Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Aesthetics Program, Art så kommer skolan att kontakta dig.

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS)

IEGS is located in the heart of Södermalm in Stockholm. The school has a strong academic and multicultural tradition and is committed to helping you develop to your full potential.  You can choose to study one of four Swedish national...


Läs mer om Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm och visa alla program.

Kontaktuppgifter

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Allhelgonagatan 4
11858 Stockholm

 Visa telefonnummer
www.engelskagymnasiet.se Utbildningens hemsida

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Ta kontakt med skolan

För att få mer information om Aesthetics Program, Art från Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Reportage
Milen studies Fine Art at IGES
Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Milen is a senior at IEGS and studies aesthetics program with specialization in Fine Art.

Läs mer

Du kanske också är intresserad av: