Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Om skolan

Högbergsskolan i Tierp

På Högbergsskolan tycker man att gymnasietiden är en viktig period i livet, vilket det är. Kanske finns det inget annat skede i livet när vi utvecklas lika mycket. Utbildningen är en väsentlig del av denna utvecklingsfas, men minst lika viktigt är det att vi får stimulans att utvecklas socialt och personligt. Det gör inte bara att vi växer som människor, det gör dessutom att vi trivs och har kul.

På Högbergsskolan tror man att det är en förutsättning för att man ska lyckas med sina mål. Därför har Högbergsskolan lagt stor vikt vid att inte bara se till att utbildningen håller högsta klass, utan också vid att skapa ett levande forum som fungerar som en mötesplats för alla elever på skolan.

Visa alla utbildningar på Högbergsskolan

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

13,3 100,0
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,3 2016/17
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 100,0 2014/15
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Bygg- och anläggningsprogrammet

13,2
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 50 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,2 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 204,2 2019/20
Lägsta antagningspoäng 152,5 2019/20

Ekonomiprogrammet

15,4 100,0 78,6
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,4 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 2016/17
Andel med examen inom 3 år 78,6 2014/15
Antagningspoäng medel 250,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 182,5 2019/20

Ekonomiprogrammet

14,0 92,0 84,0
  Sverige År
Elever per lärare 14,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 95,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 80 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,0 2018/19
Andel behöriga till högskola 92,0 2018/19
Andel med examen inom 3 år 84,0 2016/17
Antagningspoäng medel 258,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 187,5 2019/20

El- och energiprogrammet

13,2 73,3
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,2 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 73,3 2016/17
Antagningspoäng medel 204,4 2019/20
Lägsta antagningspoäng 155,0 2019/20

El- och energiprogrammet

12,9 45,8 87,5
  Sverige År
Elever per lärare 11,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 92,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 70 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,9 2018/19
Andel behöriga till högskola 45,8 2018/19
Andel med examen inom 3 år 87,5 2016/17
Antagningspoäng medel 221,6 2019/20
Lägsta antagningspoäng 190,0 2019/20

Estetiska programmet

13,7 90,9 76,9
  Sverige År
Elever per lärare 14,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 95,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,7 2018/19
Andel behöriga till högskola 90,9 2018/19
Andel med examen inom 3 år 76,9 2015/16
Antagningspoäng medel 240,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 185,0 2019/20

Fordons- och transportprogrammet

14,0 62,5
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 70 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,0 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 62,5 2016/17
Antagningspoäng medel 196,9 2019/20
Lägsta antagningspoäng 97,5 2019/20

Handels- och administrationsprogrammet

12,6
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,6 2014/15
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 170,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 170,0 2019/20

Handels- och administrationsprogrammet

12,1 75,0 66,7
  Sverige År
Elever per lärare 14,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 95,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 70 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,1 2018/19
Andel behöriga till högskola 75,0 2017/18
Andel med examen inom 3 år 66,7 2016/17
Antagningspoäng medel 190,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 102,5 2019/20

Humanistiska programmet

  Sverige År
Elever per lärare 14,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 95,2 . 2019/20
Totalt antal studerande 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 11,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 92,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Industritekniska programmet

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 196,7 2019/20
Lägsta antagningspoäng 112,5 2019/20

Industritekniska programmet

11,7 90,9
  Sverige År
Elever per lärare 11,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 92,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 11,7 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 90,9 2015/16
Antagningspoäng medel 172,2 2019/20
Lägsta antagningspoäng 130,0 2019/20

Naturvetenskapsprogrammet

14,8 92,9 76,9
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,8 2017/18
Andel behöriga till högskola 92,9 2017/18
Andel med examen inom 3 år 76,9 2016/17
Antagningspoäng medel 251,3 2019/20
Lägsta antagningspoäng 130,0 2019/20

Naturvetenskapsprogrammet

15,5 84,6 68,8
  Sverige År
Elever per lärare 11,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 92,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 80 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 84,6 2018/19
Andel med examen inom 3 år 68,8 2016/17
Antagningspoäng medel 248,8 2019/20
Lägsta antagningspoäng 160,0 2019/20

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 50 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 14,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 95,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 11,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 92,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

15,9 91,7 58,8
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,9 2018/19
Andel behöriga till högskola 91,7 2018/19
Andel med examen inom 3 år 58,8 2015/16
Antagningspoäng medel 232,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 170,0 2019/20

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,4 96,4 78,6
  Sverige År
Elever per lärare 14,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 95,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 140 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,4 14,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 96,4 91,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 78,6 77,8 2016/17
Antagningspoäng medel 243,9 2019/20
Lägsta antagningspoäng 147,5 2019/20

Språkintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Teknikprogrammet

13,7 76,9 71,4
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,7 2017/18
Andel behöriga till högskola 76,9 2017/18
Andel med examen inom 3 år 71,4 2015/16
Antagningspoäng medel 248,2 2019/20
Lägsta antagningspoäng 182,5 2019/20

Teknikprogrammet

12,5 90,0 92,3
  Sverige År
Elever per lärare 11,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 92,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 80 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,5 14,4 2018/19
Andel behöriga till högskola 90,0 90,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 92,3 77,0 2016/17
Antagningspoäng medel 212,6 2019/20
Lägsta antagningspoäng 140,0 2019/20

VVS- och fastighetsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 172,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 172,5 2019/20

Vård- och omsorgsprogrammet

13,6
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 30 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,6 13,5 2017/18
Andel behöriga till högskola 56,1
Andel med examen inom 3 år 68,8
Antagningspoäng medel 188,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 110,0 2019/20

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 71,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 11,0 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 92,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Högbergsskolan

Palmgatan 11-13
815 80 Tierp

 Visa telefonnummer
www.hogbergsskolan.se

Recensioner

Snittbetyg: 2

Baseras på 3 recensioner.

Anonym
(1)
Från utsidan så låter skolan som att den är bra. Skolan är före andra skolor i vissa saker men inte i det viktiga! Och jag har upplevt så pass dåligt bemötande av mentor/rektorer studievägledare. Inget engagemang i eleven alls
Frida
(1)
Jag går vård och omsorgs linjen på högbergsskolan. Jag skulle just nu inte rekommendera någon att välja denna skola. Utåt så pratas det om att den är så bra och ligger i topp men så ser det inte ut i verkligheten. Det har bara varit problem sen jag började. Det finns inte lärare, tid eller material. Speciellt inte för vård och omsorgs linjen. Ja...
Carina Rudolph Lundberg, tf rektor Kommentar:
Hej Frida! Tack för dina synpunkter, de är mycket viktiga för skolans utveckling. Det är dock bedrövligt att du har dessa erfarenheter av skolan, det är inte okey att du är missnöjd med din utbildning. Om du går kvar på skolan hoppas jag att du vill träffa skolledningen för att berätta mer. Så här ska vi inte ha det på vår fina skola! Cari...
Visa hela
Tilda
(4)
Superbra skola med jätteskön stämning! Lärarna är engagerade vilket smittar av sig till eleverna och studierna.
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner
Skolrecensioner
(2,0)
Baseras på 3 recensioner.