Helsingborgs Lärlingsgymnasium

i Helsingborg
Vill du veta mer?

Om skolan

Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen och kontakt med arbetslivet. När du tar studenten har du fått kontakt med arbetslivet och arbetslivserfarenhet, vilket ger dig en bra start i ditt kommande yrkesliv.

  • Minst halva utbildningen på en arbetsplats där det också finns en handledare för eleven
  • Större chans att få anställning efter examen

Jobbar du på skolan och vill uppdatera informationen?

Ser du något i informationen om skolan som inte stämmer? Fyll i det här formuläret för att komma i kontakt med oss.

Visa alla utbildningar på Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Huvudman

Helsingborgs kommun

Kommunal gymnasieskola

Läs mer här

7 gymnasieskolor

Program

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2022/23

Antal elever per lärare 2022/23

Helsingborgs Lärlingsgymnasium
 84,7%
Helsingborgs Lärlingsgymnasium 10,7

Antal elever på skolan år 2022/23: cirka 340


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

14,0 76,5
  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 60 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 14,0 2022/23
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 76,5 2019/20
Antagningspoäng medel 201,0 2023
Lägsta antagningspoäng 165,0 2023

El- och energiprogrammet

15,9 100,0
  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 20 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 15,9 2021/22
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 100,0 2019/20
Antagningspoäng medel 270,5 2023
Lägsta antagningspoäng 250,0 2023

Fordons- och transportprogrammet

13,3
  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 30 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 13,3 2020/21
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 194,8 2023
Lägsta antagningspoäng 172,5 2023

Försäljnings- och serviceprogrammet

  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 20 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 194,7 2023
Lägsta antagningspoäng 147,5 2023

Hantverksprogrammet

  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 20 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 203,8 2023
Lägsta antagningspoäng 167,5 2023

Hotell- och turismprogrammet

71,4
  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 30 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 71,4 2020/21
Antagningspoäng medel 224,3 2023
Lägsta antagningspoäng 167,5 2023

Industritekniska programmet

  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 10 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 143,8 2023
Lägsta antagningspoäng 107,5 2023

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 20 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 213,2 2023
Lägsta antagningspoäng 165,0 2023

VVS- och fastighetsprogrammet

  Sverige År
Totalt antal studerande cirka 20 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 223,8 2023
Lägsta antagningspoäng 192,5 2023
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Järnvägsgatan 14
25278 Helsingborg


Sponsrad