Visa gymnasium.se som: Mobil

Fria Läroverken Linköping

Du blir sedd med ansiktstid

Fredrik, lärare på Fria läroverken i Linköping

Fredrik Gundmark om Entreprenörskap

För mig handlar entreprenörskap om att utveckla elevernas generella kompetenser så som drivkraft, kreativitet och problemlösningsförmåga. Vi har en röd tråd för hur vi arbetar med entreprenörskap inom våra idrottsprogram.

Vi börjar i årskurs 1 med ett projekt som vi kallar för drömyrket. Där får eleverna fundera på vad de skulle vilja arbeta med i framtiden, sedan undersöker vi vilka formella kunskaper som behövs för yrket vilket senare ligger till grund för vilken väg eleven tar genom gymnasiet. Nästa steg är att intervjua någon som jobbar med yrket för att ta reda på vilka kompetenser som är viktiga.

I årskurs 2 får eleverna starta och driva ett välgörenhetsprojekt och i årskurs 3 arbetar vi med praktiskt ledarskap där eleverna antar uppdrag för riktiga kunder. Vi vill göra så mycket som möjligt till verkliga situationer. Det handlar om att använda ämneskunskaper i praktiken och om att förstå och utveckla sina kompetenser. På det här sättet blir utbildningen mer “hands on” – det blir tydligt för eleverna vad de är bra på ochvad de kan utveckla och vi lärare kan ge en mer direkt feedback.

Förstelärare Idrott/NIU, Fria Läroverken i Linköping

Helen, lärare på Fria läroverken Linköping

Helen Andersson om redskap för lärande

För eleverna på våra teknikprogram är datorn det viktigaste arbetsredskapet, de använder datorn i nästan alla kurser och för att kunna klara av sin utbildning har de betydligt kraftfullare datorer än skolans andra elever.

Inom exempelvis fysik och matematik använder vi bara interaktiva läromedel som innehåller både filmer och olika uppgifter som man kan göra digitalt. Utvecklingen av detta har gått väldigt fort de senaste åren och vi försöker ligga i framkant och använda det som vi tycker fungerar bra.

Det är ju så eleverna kommer jobba när de kommer ut i arbetslivet och vi tycker därför det är viktigt att utbildningen förbereder dem på det. Dessutom slipper eleverna släpa runt på en massa tunga pappersböcker vilket de verkligen uppskattar.

Förra året drev vi även ett pilotprojekt inom matematik med syfte att ta användningen av datorn i undervisningen ett steg längre. Under en månads tid testade vi att arbeta med ett system som kallas Computer-based Math, som utvecklas av det världsledande forskningsföretaget Wolfram Research i England. I korthet innebär det att man låter datorn sköta själva uträkningarna och istället fokuserar på att diskutera och analysera problem och lösningar i klassrummet.

Lärare matematik och fysik, Fria Läroverken i Linköping

Lars-Göran,lärare på Fria läroverken Linköping

Lars-Göran Danielsson om Ansiktstid

För mig innebär Ansiktstid att det finns en löpande dialog och relation mellan lärare och elev. Om jag bara skulle stå och föreläsa i kurs efter kurs så får jag ju inget tillbaka från eleverna och då kan jag heller inte möta upp elevernas behov. Jag försöker se till så att jag har så mycket dialog som möjligt med eleverna. Både kring kursernas innehåll men också kring själva lärandet. Det gör att jag kan anpassa undervisningen efter eleverna så att den blir relevant för alla.

Jag försöker undvika att ha en undervisning som bygger på att eleverna läser en text och svarar på frågor. Risken med frågor är att man kan skriva helt rätt men ändå inte förstå. Man kan ganska enkelt lära sig memorera fakta utan att verkligen förstå något på riktigt. I och med att jag vill ha dialog så måste jag skapa en undervisning som ger möjlighet för det. Därför bygger mycket av mina lektioner på att eleverna gör saker framför mina ögon. Jag brukar låta eleverna använda bänkarna som ritbord och dela ut en uppgift som de ska rita upp på borden. Sedan kan jag gå runt i klassrummet och ge feedback kontinuerligt under lektionerna. Detta ger mig en bra överblick samtidigt som det säkrar att det blir en bra dialog i klassrummet.

Jag vill att så mycket av lektionstiden som möjligt ska läggas på att eleverna antingen pratar med varandra eller med mig. Då kan jag verkligen se att eleverna förstår och hjälpa till där det behövs.

Förstelärare ledarskap och pedagogik, Fria Läroverken i LinköpingLäs mer om Fria Läroverken Linköping

Ta kontakt med skolan


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Fria Läroverken Linköping.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Errors
Valfritt