Visa gymnasium.se som: Mobil

Fria Läroverken Karlstad

Digitala hjälpmedel ökar motivationen

Erik, förstelärare på Fria läroverken i Karlstad Erik Axelsson om Ansiktstid

För mig handlar Ansiktstid om att ge varje elev bekräftelse så att alla känner sig sedda och vet vad som förväntas av dem. Att arbeta på det här sättet gör undervisningen lite mer personlig. På Fria Läroverken ägnar vi mycket tid åt varje enskild elev under varje lektion. Våra längre, sammanhållna lektionspass ger oss tid att sitta ner med varje elev och hjälpa dem att förstå och att komma vidare i läroprocessen.

Hos oss fungerar lärarna ungefär som handledare och i det avseendet är vår funktion att stötta och hjälpa våra elever att utvecklas både i ämnet och som individer.

Mina lektioner är oftast väldigt varierade. Genomgångar varvas med gruppdiskussioner, skrivuppgifter varvas med rollspel. Ansiktstiden fungerar därför lite olika beroende på vad vi gör i klassrummet. Huvudsaken är att jag som lärare ägnar tid åt samtliga elever och ger dem enskild handledning. Det gäller att anpassa Ansiktstiden till vad som fungerar bäst för den grupp av elever som man har för tillfället.

Förstelärare engelska och internationell koordinator, Fria Läroverken i Karlstad

Jeffrey, lärare på Fria läroverken i Karlstad

Jeffrey Lang om Entreprenörskap

För mig handlar entreprenörskap om att fånga elevernas drivkraft och deras vilja att utvecklas. Även om alla inte är blivande företagare behöver de lära sig entreprenörskap då det gör dem redo att stå på egna ben. Om de tidigt förstår att den som påverkar deras eget liv är de själva så kommer de att gå långt. Jag har jobbat åtta år med UF och det är fortfarande lika kul. Framförallt när jag ser att eleverna växer så otroligt mycket på så kort tid.

Vi börjar redan i årskurs 1 med en hundralapps-övning där alla elever får en hundralapp av mig på den första lektionen. Sedan säger jag till alla att jag vill ha tillbaka hundralappen om några veckor, men att de får behålla mellanskillnaden. Jag har haft elever som förvaltat den till 4000 kr på tre veckor.

Inom entreprenörskap blir det en annan typ av lärande än i traditionella kurser. Du får påverka utbildningen mer och ta ett större ansvar för hela kursen. Jag försöker ha livliga lektioner så att alla känner sig delaktiga, sedan jobbar jag även med att utvärdera eleverna och göra uppföljningar. Jag har drivit eget företag vid sidan av mitt läraryrke under de senaste åtta åren och tar med mig mina kunskaper därifrån in i klassrummet. Jag lär mig även mycket av eleverna som jag har nytta av som företagare.

Lärare ekonomi, Fria Läroverken i Karlstad

Eva, förstelärare Fria läroverken i Karlstad

Eva Nilsek om digitala hjälpmedel

För att vara en bra lärare krävs det att man som pedagog tycker om sitt ämne och är aktiv under lektionerna. För mig innebär det att skapa varierade lektioner som är anpassade till varje elevs behov och som ger eleverna valfrihet. Att låta eleverna påverka undervisningen skapar drivkraft och engagemang. Flexibilitet är också ett centralt ledord i undervisningen.

Idag finns det en stor mängd olika digitala hjälpmedel som kan användas i undervisningen på flera olika sätt. Det kan handla om att använda datorn, mobilen eller olika program som finns tillgängliga för att med hjälp av dem exempelvis lösa problem. Att nyttja digitala verktyg i matematiken genererar oftast ökad motivation hos eleverna.

Ett funktionellt verktyg som används flitigt i undervisningen är vår lärplattform ELITS. Där samlar jag allt material från kurserna och ger direkt återkoppling till mina elever. ELITS ger eleverna möjlighet att alltid ha tillgång till allt vi arbetat med på lektionerna vilket är väldigt uppskattat om man vill repetera något eller om man har varit frånvarande en lektion.

Matematik är ett fantastiskt ämne som utvecklar egenskaper som problemlösningsförmåga och kreativitet samtidigt som det förbereder eleverna för vidare studier.

Förstelärare matematik och informatik, Fria Läroverken i KarlstadLäs mer om Fria Läroverken Karlstad

Ta kontakt med skolan


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Fria Läroverken Karlstad.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Errors