Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Om skolan

Eleverna i centrum på Ekbackeskolan gymnasium

Ekbackeskolan i Osby erbjuder dig en bra utbildning och en examen som öppnar dörrarna för framtiden. Skolan har kvalitativa utbildningar - såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram och lärlingsutbildning. På Ekbackeskolan får du en utbildning i modern och trivsam studiemiljö. Det är en liten skola med stora valmöjligheter.

Visa alla utbildningar på Ekbackeskolan gymnasium

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2019/20

Antal elever per lärare 2019/20

Ekbackeskolan gymnasium
 77,2%
Ekbackeskolan gymnasium 6,5

Antal elever på skolan: cirka 250


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 178,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 132,5 2019/20

Barn- och fritidsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Ekonomiprogrammet

14,9 95,5 87,5
  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 120
Genomsnittlig betygspoäng 14,9 2018/19
Andel behöriga till högskola 95,5 2018/19
Andel med examen inom 3 år 87,5 2016/17
Antagningspoäng medel 258,3 2019/20
Lägsta antagningspoäng 172,5 2019/20

Ekonomiprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Handels- och administrationsprogrammet

13,7
  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40
Genomsnittlig betygspoäng 13,7 2016/17
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 203,2 2019/20
Lägsta antagningspoäng 115,0 2019/20

Hotell- och turismprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 225,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 155,0 2019/20

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Industritekniska programmet

13,6
  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 13,6 2015/16
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 195,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 182,5 2019/20

Industritekniska programmet

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Naturvetenskapsprogrammet

15,8 100,0 83,3
  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 15,8 2014/15
Andel behöriga till högskola 100,0 2014/15
Andel med examen inom 3 år 83,3 2012/13
Antagningspoäng medel 256,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 217,5 2019/20

Naturvetenskapsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 30 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,4 93,3 85,3
  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60
Genomsnittlig betygspoäng 14,4 2018/19
Andel behöriga till högskola 93,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 85,3 2016/17
Antagningspoäng medel 241,8 2019/20
Lägsta antagningspoäng 152,5 2019/20

Samhällsvetenskapsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Språkintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Språkintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 30 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Teknikprogrammet

14,3 100,0 62,5
  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 14,3 2017/18
Andel behöriga till högskola 100,0 2017/18
Andel med examen inom 3 år 62,5 2015/16
Antagningspoäng medel 263,3 2019/20
Lägsta antagningspoäng 227,5 2019/20

Teknikprogrammet

13,3 84,6
  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,3 2018/19
Andel behöriga till högskola 84,6 2018/19
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Vård- och omsorgsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 13,5
Andel behöriga till högskola 56,1
Andel med examen inom 3 år 68,8
Antagningspoäng medel 172,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 140,0 2019/20

Vård- och omsorgsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,5
Andel behöriga till högskola 56,1
Andel med examen inom 3 år 68,8
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 10,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 6,5 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,2 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Ekbackeskolan gymnasium

Västra Storgatan 15
28332 Osby

 Visa telefonnummer
www.ekbackeskolan.se

Recensioner

Snittbetyg: 3,5

Baseras på 2 recensioner.

Emma Nilsson
(5)
Jag är en tjej som går 2:e året på Ekbackeskolan där jag valt Handel som min linje. Det är en utmärkt linje om man gillar människor och har lätt för att prata inför folk och är villig att hjälpa kunder. Många tror att handel är en lätt linje som man väljer om man har dåliga betyg, men så är det inte. Jag hade väldigt bra betyg i grundskolan men ...
Visa hela
missnöjd fd. elev
(2)
Har nu avslutat min utbildning på Ekbackeskolan i Osby, hade jag vetat det jag vet nu när jag skulle välja gymnasium för 3 år sedan så hade jag aldrig valt Ekbackeskolan. Skolans ledning försöker få skolan att framstå som det bästa alternativet, men så är verkligen inte fallet. Allt satsas på de teoretiska programmen och inte de praktiska prog...
Visa hela
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner
Skolrecensioner
(3,5)
Baseras på 2 recensioner.