Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Introduktionsprogrammet
Inga recensioner än

Introduktionsprogram

Didaktus Liljeholmen, i Stockholm
Vill du veta mer om programmet? 🤗

Om utbildningen

introduktionsprogrammet

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är alternativet för dig som inte har tillräckliga betyg för att söka till ett nationellt gymnasieprogram. På Didaktus Liljeholmen kan du antingen inrikta dig mot jobb direkt (Yrkesintroduktion IMY) eller mot vidare gymnasiestudier (Programinriktat val IMV).

Välj mellan skolans yrkesprogram Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktionen är ett individuellt alternativ där alla elever får en andra chans. Didaktus lärare har kompetens inom många olika ämnesområden och har alla gemensamt att de vill göra skillnad för elever som saknar tro på sig själva. Som elev kommer du få goda relationer med dina lärare, men de sätter också gränser och ger dig tydliga regler att följa. Lärarna på programmet är vana att bemöta elever som har dåliga erfarenheter av skolan med framgång. Du får hjälp att upptäcka dina goda sidor genom uppmärksamma lärare och genom individanpassad undervisning.

Programinriktat val (IMV)

Du kan söka till Programinriktat val om du saknar behörighet för någon av våra yrkesutbildningar. Vi jobbar för att du så snabbt som möjligt ska bli behörig och hoppa över till yrkesprogrammet. Du läser kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du blir färdig med dina ej godkända betyg.

Motiverande samtal

Undervisningen på Introduktionsprogrammet bygger på relationsbaserat lärande och fokus läggs på att skapa goda relationer. Didaktus använder sig av så kallade Motiverande samtal där du får upptäcka dina styrkor och förmågor och syftet är att du ska bli motiverad att nå en förändring och nå dina mål.

Studiepass

På Introduktionsprogrammet erbjuder man studiepass efter ordinarie skoltid. Studiepassen är en extra resurs för att undvika att elever hamnar efter och innebär att minst en lärare finns tillgänglig och hjälper till. Du har också tillgång till extra vägledning och coachning.

Svenska språket i fokus

Eftersom många elever på Introduktionsprogrammet saknar tillräckliga kunskaper i svenska arbetar man mycket med språkutveckling i undervisningen. Bland annat samabetar man med APL-platserna för att de ska verka språkfrämjande. Man arbetar utifrån Europarådets referensram för språk och jobbar språkutvecklande på alla lektioner.

Individuellt anpassad utbildning

På programmet får du individanpassad undervisning med olika undervisningsmetoder, innehåll, examination och schemaläggning för olika elever. Alla elever bedöms formativt, vilket innebär att du kontinuerligt får feedback från dina lärare så att du hela tiden vet var du ligger kunskapsmässigt och vad du behöver utveckla för att nå dina mål.

På Didaktus får du en lugn miljö med studiero. Det finns många tillgängliga lärare som är engagerade och duktiga.

Nära praktiken

Didaktus har bra kontakter med näringslivet, landsting och kommuner där skolans elever gör delar av sin utbildning som praktik. Vissa praktikplatser kan leda till jobb och kanske är det genom just praktiken som du finner den största motivationen under din tid på Introduktionsprogrammet!

Gymnasieexamen

Introduktionsprogram leder inte till en gymnasieexamen, men gör dig behörig så att du så småningom kan få en yrkesexamen genom Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Är du motiverad har du också möjlighet att läsa kurser för högskolebehörighet och på så vis få en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogram

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Storstockholm. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Få ansökningskoden Postadress: Box 4404, 102 68 Stockholm
Telefon: 08-58 00 80 00
Mejladress: gymnasieantagningen@storsthlm.se
Didaktus Liljeholmen
Lövholmsvägen 2
11743 Stockholm

Välkommen till Didaktus Liljeholmen 

...

Läs mer om Didaktus Liljeholmen och visa alla program.

Sponsrad