Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Cultura Gymnasium, i Helsingborg
Antal elever
Antal elever: cirka 100 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 205,0
(medelvärde: 224,3)
Antal elever
Antal elever: cirka 100 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 205,0
(medelvärde: 224,3)

Om utbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av historia, politik, psykologi eller media. Under programmets gång får du lära dig att analysera, diskutera och tolka samhällsvetenskapliga frågor ur ett källkritiskt perspektiv.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program och förbereder dig inför fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Efter avslutade studier kan du exempelvis vidareutbilda dig till lärare, psykolog och journalist.

Behörighet

För behörighet till Samhällsvetenskapsprogrammet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap samt minst fem andra ämnen.

Gymnasieexamen

Samhällsvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Samhällsvetenskapsprogrammet

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Helsingborg. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Skol- och fritidsförvaltningen, 251 89 Helsingborg
Telefon: 042-104700
Mejladress: gymnasieantagningen@helsingborg.se
Cultura Gymnasium
Konsul Perssons plats 1B
25225 Helsingborg

Cultura Gymnasium i Helsingborg

Cultura Gymnasium i Helsingborg är landets enda gymnasieskola som är inriktat på lärande för Mänskliga Rättigheter och Hållbar utveckling. Profilen går som en röd tråd i hela skolans verksamhet. Du får delta i rollspel och tränas i att ta ställning i samhällsfrågor...

Läs mer om Cultura Gymnasium och visa alla program.

Sponsrad