Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Allmänt om gymnasiestudier

Ställ dina frågor om gymnasiet till vår SYV


Har du frågor om gymnasiet? Vi hjälper dig! Här kan du läsa frågor från andra besökare på gymnasium.se och våra svar på dessa. Välj ett ämne i listan nedan eller scrolla längre ner för att se de senaste frågorna och svaren. Vår SYV Petra svarar på frågor om gymnasiet. Du kan också chatta live på gymnasium.se på måndagar och onsdagar klockan 10-13!


OBS! Chatten håller sommarstängt under juli månad!


Fråga vår SYV om gymnasieutbildning

Observera att alla inkomna frågor publiceras på gymnasium.se. På så vis kan andra som har samma fråga som du också hitta svaret!SökSenaste frågorna i ämnet: Allmänt om gymnasiestudier


10 aug 2017
Kan man gå på komvux om man är 18 och har klarat grundskolan?
Får man gå till komvux om man är 18år och har klarar bara grundskolan?

Svar:

Hej, 

På komvux kan man läsa upp sin gymnasieutbildning eller komplettera om man har något kvar från gymnasiet. Om man vill börja plugga upp gymnasiet på komvux måste man vara minst 20 år gammal och ha grundskolekompetens. Det finns ett undantag där man kan börja på komvux om man är 18 år gammal, men då måste man ha slutfört en 3-årig gymnasieutbildning. Om du endast har grundskoleutbildning kan du börja på komvux när du är 20 år gammal! Du kan kontakta den komvux som finns i din kommun och ställa alla dina frågor! 

Bästa hälsningar! /Aranja, SYV

07 aug 2017
Kan jag söka till högskolan med F i Matte 1b?
Hej jag har gått ut gymnasiet och har 2500 gymnasiepoäng men fick F i både matte 1b och 2b. Jag undrar om jag fortfarande kan söka till nån yrkeshögskola eller högskola fast jag inte klarat matten?

Svar:

Hej, 

För att man ska kunna ta examen från ett nationellt program på gymnasiet måste man uppnå vissa krav. Kraven kan se lite olika ut beroende på om du har läst ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. T.ex, för att få ett högskoleförberedande examen behöver man godkänt i 2250 av 2500 poäng, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i Svenska/svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matte 1. För att du inte har godkänt betyg i Matte 1b, antar jag att du fick ett studiebevis istället. Här kan du läsa om att ta examen från gymnasiet: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/yrkesexamen-hogskoleforberedande-examen-2335. 

Om man tar examen från t.ex. ett högskoleförberedande program, och uppfyller alla ovanstående krav, har man fått grundläggande behörighet. Då kan man söka till universitet/högskola, många utbildningar kräver endast grundläggande behörighet. Sedan finns det även särskild behörighet, som många utbildningar kräver, det är att man behöver ytterligare kurser med sig från gymnasiet förutom grundläggande behörighet. Om en utbildning då kräver Matte 2b behöver du godkänt där, annars om utbildningen på universitet/högskola inte har Matte 2b som behörighetskrav, klarar du dig egentligen utan den kursen. På www.antagning.se kan du söka på utbildningar och se vilka kurser de kräver. Dock behövs ett godkänt betyg i Matte 1b om du vill få examen och grundläggande behörighet och sedan kunna söka till utbildningar. Du kan läsa upp kursen på t.ex. komvux eller din gymnasieskola genom prövning där du gör ett eller flera prov och får ett betyg på det sättet. 

När det kommer till yrkeshögskolan finns det flera olika utbildningsanordnare och de sköter ansökan och antagningarna själva, du kan kontakta den yrkeshögskola du är intresserad av för att få veta mer. Alla utbildningar på yrkeshögskolan behöver grundläggande behörighet, alltså examen från gymnasiet. Om du har läst ett yrkesförberedande program, och lagt till kurserna som ger behörighet under gymnasietiden borde du ha med dig det som behövs, förutom Matte 1. Det brukar då oftast handla om svenska och engelska kurser som man har lagt till. Har du läst ett yrkesförberedande program men har inte lagt till kurserna för grundläggande behörighet kan du läsa upp även de kurserna på komvux. Här kan du läsa om det som krävs för grundläggande behörighet: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/ och här kan du läsa mer om ansökan och antagning samt om behörighet: https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/hogskolebehorighet-meritpoang-1107. 

Lycka till! /Aranja, SYV

07 aug 2017
Vad är en individuell studieplan?
hej jag undra vad man menar med studieplan?.,för gymnasiet jag vill byta till, vill veta vad min studieplan är.


tack för all hjälp

Svar:

Hej!

Alla elever på gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Studieplanen ska t.ex. innehålla information om elevens program och vad man läser på programmet. Den är till för att hjälpa skolan och eleverna att planera skolgången. Inom gymnasieskolans nationella program är stora delar av utbildningen givna utifrån det program eleven går på. Enligt Skolverket ska detta finnas med i en individuell studieplan: 

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program,
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut,
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort,
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och
  • andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som är menade att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram.

Det kan du se här: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/individuell-studieplan och här kan du se ett exempel på hur en individuell studieplan kan se ut: https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.179326!/bilaga6.pdf. Om du vill få en kopia på din studieplan kan du prata med din rektor eller studie- och yrkesvägledare! 

Lycka till! /Aranja, SYV


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensionspolicy

recensionspolicy gymnasium.se

Vill du lämna en recension om en skola eller ett program på gymnasium.se? Kul! Då bidrar du med att hjälpa andra elever att hitta en gymnasieutbildning. Läs gärna vår recensionspolicy om hur vi godkänner och publicerar recensioner.

Ladda ner recensionspolicyn här!

Medlemslogin