Visa gymnasium.se som: Mobil

Certifieringar för gymnasieprogram

Har ni ett gymnasieprogram som ni vill ska sticka ut ur mängden? Nedan hittar du en lista med certifieringar utformade för specifika gymnasieprogram som ni kan profilera er med. En certifiering är en kvalitetsstämpel som antingen kan appliceras på ett av era program eller på skolan som helhet.

Genom att certifiera ert program med någon av nedanstående certifikat kan ni locka fler elever till programmet. Certifieringen visar att ni arbetar aktivt med kvalitet, vilket kan locka elever som vill ha en kvalitetsstämplad utbildning inom detta.

Alla certifieringar har olika krav och intygar olika typer av kompetens. Om du är intresserad av att certifiera din skola med någon av nedanstående är det en bra idé att kontakta organisationen.

Saknas någon certifiering? Meddela gärna oss på info@gymnasium.se så ser vi till att uppdatera informationen!


Förstklassig skola 

Föstklassig skola

Organisation bakom: VVS-branschens yrkesnämnd
Giltighetstid: Läsårsvis
Startår: 2010
Antal skolor: 58
Hemsida: Förstklassig skola

Skolor som bedriver utbildning inom VVS, isolering och industrirör har möjligheten att bli förstklassiga. En förstklassig skola ger eleverna en utbildning med som motsvarar företagens förväntade kunskapsnivå inför lärlingstiden. Förstklassiga skolor är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter gymnasiet.


Mer om Förstklassig skola här

Teknikcollege 

TeknikCollege

Antal skolor: 160
Organisation bakom: Industrirådet
Giltighetstid: Certifieringsperioder om fem år
Startår: 2004
Hemsida: Teknikcollege

Hög teknisk kompetens är avgörande för Sveriges tillväxt, för att industrin ska kunna fortsätta bidra till svenskt välstånd krävs det att det utbildas nya kompetenta medarbetare. Alla Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare har en nära samverkan med närliggande företag som erbjuder studerande projektarbeten, studiebesök och andra aktiviteter. 


Mer om Teknikcollege här

Vård- och Omsorgscollege 

Vård och omsorgscollege

Antal skolor: 143
Organisationer bakom: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdföretagarna, Sobona, KFO samt arbetstagarorganisationen Kommunal.
Giltighetstid: Certifikatet gäller först i tre år sedan 5 år.
Startår: 2008
Hemsida: Vård- och Omsorgscollege

VO-College är en regional och lokal samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.


Mer om Vård- och Omsorgscollege här

Motorbranschcollege

Motorbranchcollege

Antal skolor: 8
Organisation bakom: Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall
Giltighetstid: Tre år. Efter tredje året blir skolan återcertifierad efter en mer omfattande genomlysning av skolan.
Startår: 2016
Hemsida: Motorbranschcollege

Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill de höja utbildningskvaliteten.


Mer om Motorbranschcollege här

Gymnasiala handelsutbildningar 

Handelsrådet

Antal skolor: 7
Organisation bakom: Handelsrådet
Giltighetstid: 2 år
Startår: 2014
Hemsida: Gymnasiala handelsutbildningar

Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning i vård och omsorg. Efter avslutad utbildning får du som eleven ett diplom som visar att du gått en certifierad utbildning. Diplomet är en merit när du söker arbete.


Mer om Gymnasiala handelsutbildningar här

Diplomerad gymnasieekonom 

Diplomerad gymnasieekonom

Antal skolor: ca 100
Organisation bakom: CESAB
Giltighetstid: Skolans första certifiering gäller i tre år. Därefter recertifieras skolan med två års mellanrum.
Avgift: 23 250 kr (ett halvt prisbasbelopp). Inga ytterligare kostnader per elev.
Startår: 2007
Hemsida: Diplomerad gymnasieekonom

Certifieringen av en gymnasieskolas ekonomiprogram är en långsiktig satsning på kvalitativ undervisning med förankring i näringsliv och högskola. En Diplomerad Gymnasieekonom är väl förberedd för vidare studier och har kompetenser som gör hen anställningsbar och entreprenöriell.


Mer om Diplomerad gymnasieekonom här

EGT 

ETG Sverige

Antal skolor: 29
Organisation bakom: Elbranschens centrala yrkesnämnd
Giltighetstid: -
Startår: 2007
Hemsida: ETG 

Elteknikbranschen driver utbildningskonceptet ETG för att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen till elektriker. Certifieringens syfte är att försörja elteknikbranschen med välutbildade elektriker som är rustade för framtidens utmaningar.


Mer om ETG här

Branschrekommenderad skola 

branschrekommenderad-skola

Antal skolor: ca 100
Organisation bakom: Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)
Giltighetstid: Skolans första certifiering gäller i två år. Därefter recertifieras skolan med två års mellanrum.
Startår: 2011
Hemsida: Branschrekommenderad skola

Branschrekommenderad skola är en certifiering som utfärdas av Byggnadsindrustrins yrkesnämnd. Certifieringen kvalitetssäkrar utbildningen och stärker samarbetet mellan skolor och företag inom bygg- och anläggningsbranschen.


Mer om Branschrekommenderad skola här


Certifieringar för gymnasiegymnasieskolor

Det finns även certifieringar som riktar sig mot gymnasieskolor som helhet, mer om dem kan du läsa mer om genom att klicka på knappen nedan. 

Certifieringar för gymnasieskolor

Senast uppdaterad: 05 jul 2019