Visa gymnasium.se som: Mobil

Om program på gymnasiet

Om program på gymnasiet

Om program på gymnasiet

Svenska gymnasieprogram pågår i tre år och omfattar minst 2500 poäng. Ett gymnasieprogram består av flera gymnasieämnen som i sin tur består av gymnasiekurser. På ett gymnasieprogram läser du ett visst antal gymnasiepoäng, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar, valbara kurser och gymnasiearbete. På vissa gymnasieprogram ingår 15 veckors praktik (APL- arbetsplatsförlagt lärande). Varje avklarad gymnasiekurs ger dig 50 eller 100 gymnasiepoäng där en veckas studier alltid motsvarar 25 poäng.

Nedan kan du ta reda på vad varje gymnasieprogram handlar om, vilka inriktningar som finns, om APL ingår och vilka studier och yrken gymnasieprogrammet leder dig till.

Gymnasiegemensamma ämnen

De gymnasiegemensamma ämnena kallades tidigare för kärnämnen. Alla gymnasiegemensamma ämnen ingår i alla gymnasieprogram men i olika stor utsträckning beroende på vilket program du väljer att gå.

De gymnasiegemensamma ämnena är:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott & hälsa
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Naturkunskap

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen hette tidigare karaktärsämnen. Detta är de ämnen som gör att varje gymnasieprogram skiljer sig från de andra gymnasieprogrammen. På Naturvetenskapsprogrammet, läser du bland annat karaktärsämnena Biologi, Kemi, Fysik, och Moderna språk medan du på Fordons- och transportprogrammet läser ämnena Fordons- och transportbranschen samt Fordonsteknik.

Gymnasieinriktning

Alla gymnasieprogrammen förutom Vård- och omsorgsprogrammet har inriktningar. Dessa inriktningar visar på vad gymnasieprogrammet kommer att fokusera på. På Samhällsvetenskapsprogrammet till exempel finns det tre inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information & kommunikation, som alla berättar om vilka ämnen inom Samhällsvetenskapsprogrammet som det fokuserar på. Efter gymnasiereformen finns det endast Nationella inriktningar som Skolverket har godkänt. Nationella inriktningar är inriktningar som är lika över hela Sverige.

Särskild variant

I och med gymnasiereformen finns det inte längre några Lokala inriktningar. Istället har man infört Särskild variant som ökar Skolverkets möjligheter att granska gymnasieutbildningen och ställa höga krav på den. Med Särskild variant är det möjligt för gymnasieskolor att skapa egna inriktningar som passar regionens kunskapsområde eller behov av arbetskraft.

För att få erbjuda en Särskild variant måste gymnasieskolan söka tillstånd hos Skolverket. Skolverket kontrollerar om gymnasieskolan har den kunskap de vill lära ut och om det finns ett behov av att utbilda gymnasieelever inom ämnet. Om gymnasieskolan får klartecken från Skolverket har de rätt att erbjuda den särskilda varianten i sex år framöver. Klartecknet gäller endast för skolan som ansökt om tillstånd. Om andra skolor också vill erbjuda inriktningen måste även de skicka in en ansökan.

Programfördjupning

Programfördjupningarna är för att gymnasieskolan ska kunna erbjuda en ytterligare fördjupning inom specifika ämnesområden. Vilka ämnen som du kan läsa som programfördjupningar skiljer sig från gymnasieskola till gymnasieskola. Beroende på vilket gymnasieprogram du väljer att läsa kan antalet poäng för programfördjupande ämnen variera från 200 till 800 gymnasiepoäng. Vissa gymnasieskolor erbjuder ”kurspaket” inom programfördjupningen. De är avsedda att ge dig en viss behörighet till högskolan eller inom ett yrke.

Valbara kurser

Utöver karaktärs- och kärnämnena ska du som elev välja ytterligare kurser som skolan erbjuder och som innefattar 200 gymnasiepoäng. Med dessa kurser kan du själv forma ditt gymnasieprogram att passa just dina intressen och dina framtidsplaner.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Det arbetsplatsförlagda lärandet ger dig en chans att testa dina skolkunskaper i yrkeslivet. Du får möjlighet att känna efter om du har valt rätt gymnasieprogram och vad som kommer att förväntas av dig i yrkeslivet. Det varierar från skola till skola om du själv får ansvara för att hitta en APL-plats eller om skolan hjälper dig. Oftast får du ändå vara med och påverka vilken slags arbetsplats du skulle vilja förlägga din utbildning på.

Gymnasiearbete

Projektarbetet innefattar 100 poäng och genomförs ensam eller i en grupp gymnasieelever med en handledare som följer och betygsätter ert arbete. Genom projektarbetet får du chansen att fördjupa dig i något som berör innehållet på ditt gymnasieprogram. Du sätter upp ett mål, planerar för hur du ska nå målet, genomför din plan och utvärderar resultatet. Du samlar också in all kunskap som du behöver för att kunna nå ditt mål. Målet kan vara allt ifrån tillverkning av ett föremål, skapandet av en tjänst eller planerandet och genomförandet av ett event.

 Läs mer om gymnasiearbete

Nationella program

Idag finns det 18 olika nationella program. Klicka på länken nedan för att se alla nationella program listade. Du kan antingen läsa mer om programmen, eller se vilka gymnasieskolor i Sverige och utomlands som erbjuder gymnasieprogrammen.

» Läs om nationella program på gymnasiet

Divider

NATIONELLA PROGRAM

På gymnasiet finns 18 olika nationella gymnasieprogram. Vad innehåller de och vilka är dem? 

 Jag vill veta

BYTA GYMNASIUM/GYMNASIEPROGRAM

Ångrar du ditt val av gymnasium eller gymnasieprogram? Här hittar du information om vad du ska göra om du inte trivs.

 Mer info tack

YRKESGUIDEN

Vet du vad du vill göra efter gymnasiet? Läs om olika yrken och vägen dit i vår yrkesguide.

 Visa mig

GYMNASIESÄRSKOLA.SE

All information om skolformen gymnasiesärskola samt en egen söktjänst för gymnasiesärskolor hittar du här.

 Ta mig till Gymnasiesärskola.se

HITTA RÄTT PROGRAM FÖR DIG

Är du osäker på vilket gymnasieprogram du ska läsa? Det är du inte ensam om. Prova göra vårt gymnasietest och se vilket program som passar dig!

 Gör testet nu

FRÅGA VÅR SYV OM GYMNASIEPROGRAM

Har du några funderingar om gymnasiet eller gymnasieprogram? Ta chansen och ställ en fråga till vår SYV.

 Ställ en fråga

Senast uppdaterad: 08 maj 2018

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-03-30

Vad händer om jag inte kommer in på något av mina val?

Nu är det snart dags för gymnasievalets preliminära antagningsresultat. Är du nervös över att inte komma in på den utbildning du helst ville gå på? Oroa dig inte! Här hittar du tips på vad du kan göra om du inte kommer in på de val du sökt. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-06-07

Gymnasiebehörighet

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. För asylsökande ungdomar måste utbildningen påbörjas innan de fyllt 18 år.  För behörighet till en så kallad särskild variant ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-07-10

Antagning till gymnasiet

I mitten av april görs en preliminär antagning till gymnasiet på grundval av höstterminsbetyget i årskurs nio. Observera att detta bara är en preliminär antagning som inte garanterar dig en plats på valt gymnasieprogram. När det blir dags för den slutgiltiga antagningen till gymnasiet kommer antagningen baseras på grundval av slutbetyget från årskurs nio.
Läs mer
Öppet hus-kalender
mars 2021
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tips för gymnasievalet