Visa gymnasium.se som: Mobil

Källkritik - vad är det?

källkritik

Källkritik - vad är det?

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor.

När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. För en uppsats kan man ställa frågorna:

  • Vem är källans författare? Är det en myndighet, organisation eller en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på?
  • I vilket syfte har texten författats? Till exempel för att informera om något, för att göra reklam, för att sälja något, för att sprida en åsikt, för att underhålla, för att luras? Politiska texter har till exempel skapats för att sprida en viss åsikt och kanske exkluderar vissa delar som inte stämmer överens med åsikten som man vill sprida.
  • Är informationen aktuell? Finns det ett datum för när materialet publicerades? En tidningsartikel som är flera år gammal kan till exempel innehålla felaktig information. Det kan då vara bättre att leta upp en nyare text.
  • Har andra personer faktagranskat och godkänt publiceringen? Är källan en lärobok, kommer informationen från en blogg eller hemsida? Nationalencyklopedin (NE) har exempelvis personer som läser igenom och granskar den fakta som finns på sidan. När det handlar om en hemsida eller blogg som inte granskats av andra är det bra att titta extra noga om det finns källor i själva texten eller andra källor som tar upp liknande saker. 
  • Kan andra kontrollera uppgifterna? Finns det källhänvisningar i texten?
  • Går det att hitta andra trovärdiga källor som säger samma sak?

Alla från elever till journalister och författare använder sig av källkritik för att skapa sig en bild av hur verkligheten ser ut i samhället. Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt att man använder källkritik för att bedöma om den information man får är trovärdig.

Bli en bra skribent - 5 tips!

Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia.

Senast uppdaterad: 21 aug 2019

Öppet hus-kalender
oktober 2019
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tips för gymnasievalet