Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

Först gäller det att komma på en idé vad du ska skriva om. Är det något ämne du brinner för lite extra eller något som du skulle vara intresserad av att jobba med i framtiden? Sök på internet, prata med kompisar, läs tidningar och titta på nyheterna. Skriv ner allt som kommer upp i huvudet.

Vad är du nyfiken på?

Du kan utgå från en fundering du har eller något du är nyfiken på. Varför är det emulgeringsmedel i maten?, vad vill de olika partierna i riksdagen, hur mycket träning ligger bakom Charlotte Kallas framgångar?, hur bygger man en skyskrapa? En del elever åker utomlands för att göra ett projekt, till exempel volontärarbetar och skriver ett arbete om det.

Gymnasiearbete - en skriftlig rapport

Ditt gymnasiearbete består av att formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som ska utgå från centrala kunskapsområden inom ditt program. Du ska redovisa ditt gymnasiearbete i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Du ska även presentera och diskutera ditt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten. 

På skolverket finns exempel för hur ett gymnasiearbete kan se ut inom högskoleförberedande program.

Mall

Här är en mall som visar hur du kan lägga upp ditt gymnasiearbete. Du kan också att välja att ladda ner den. Upplägget kan se ut på många olika sätt. 

Framsida: Titel på arbetet, Författare, Handledare, Läsår, Kurs och Institution/skola

Abstract: Ett abstract är en sammanfattning av ditt arbete i korthet på engelska. Skriv denna när arbetet är klart. 

Innehållsförteckning: Word-programmet har en bra funktion som du kan använda för att få en automatisk innehållsförteckning. Lägg till titelsidan samt sidan med sammanfattningen efteråt, annars är det svårt att få numreringen att stämma.

Inledning: Inledningens viktigaste uppgift är att informera läsaren om varför din undersökning gjorts(syftet), samt vilka frågeställningar som undersökts. Här kan man också ta upp avgränsning.

Metod: Här berättar du vilka typer av material som du har bearbetat och använt i din undersökning. Det kan röra sig om böcker, intervjuer, bloggar och enkäter. Det kan vara bra att till exempel intervjufrågor finns med som bilagor i slutet av arbetet. Du bör även ha med en källkritisk diskussion om materialet. 

Resultat: Här presenterar du resultatet av din undersökning. Du redovisar vad dina källor säger i ämnet. Du beskriver, utan att analysera, de fakta du fått fram utifrån dina frågeställningar. Om du har diagram, tabeller eller liknande så ska de förklaras men du ska inte dra egna slutsatser eller resonera kring dem.

Diskussion/Analys: Du kan i ett särskilt avsnitt kortfattat renodla din reflekterande analys och tydligt koppla den till problemformuleringen. Försök att inte upprepa för mycket vad du tidigare skrivit. 

Slutsats: Här ska du sammanfatta dina resultat genom att tydligt besvara de inledande frågeställningarna 

Källförteckning: Skriv enligt Harvardsystemet eller Oxfordsystemet. Googla eller fråga din handledare.

Bilagor: Kan vara intervjufrågor, enkäter etc

Hemsidor som ger tips: 

På unga forskare kan du som läser naturvetenskap eller teknik få idéer till ditt gymnasiearbete: http://www.ungaforskare.org/
Läser du på samhällsprogrammet och vill skriva om frågor som Röda korset jobbar med, läs mer på: http://www.redcross.se/skolsajt/gymnasiearbete/.

Källor: Skolverket, Gävle kommun, Röda korset, Unga forskare

Divider

YRKESFÖRBEREDANDE GYMNASIEARBETE

Vad innebär gymnasiearbetet för mig som ska läsa på ett yrkesförberedande program? Vad ska jag tänka på?

 Jag vill veta

ALLMÄNT OM GYMNASIEARBETE

Vill du ha tips för ditt gymnasiearbete, veta hur betyget sätts, vad skillnaden på olika gymnasiearbeten är?

 Ja tack!

YRKESEXAMEN ELLER HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN

Beroende på vilket typ av gymnasieprogram du läser kan du få två olika typer av examen när du går ut gymnasiet. Vill du veta mer vad som krävs för de olika examen?

 Visa mig

Senast uppdaterad: 08 jun 2017

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-12-11

Allt om stipendier och hur du söker

Här har vi samlat information om vad ett stipendium är, tips på vad du ska tänka på när du skriver en ansökan och hur du gör för att ansöka. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-10-31

Så fungerar det med högskolebehörighet på gymnasiet

Visste du att du inte måste gå ett högskoleförberedande program för att få högskolebehörighet? Vi förklarar vad som gäller och hur du kan få din högskolebehörighet – även om du går ett yrkesprogram!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-01-21

Datum för omval 2020

Ångrar du ditt gymnasieval? Stressa inte upp dig för det! I omvalet nu i april-maj har du möjlighet att ändra ditt val. I den här artikeln har vi listat datum för när det är omval just där du bor. 

Läs mer

Utbildning för framgång!

Nacka gymnasium är en av Sveriges bästa kommunala gymnasieskolor. Skolan har 18 utbildningar och ett stort internationellt kontaktnät som tar dig ut i världen på språkutbyte, studieresor och internationella projekt. På NA och SA Utland läser du en termin vid en engelsk gymnasieskola utan att din studietid förlängs.

Öppet hus-kalender
januari 2020
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9