Antagningspoäng och Fri kvot

Innehållsförteckning:

Antagningspoäng och Fri kvot

När du söker till en gymnasieskola och ett gymnasieprogram gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. Du måste vara behörig för att söka till ett nationellt gymnasieprogram, vilket betyder att du måste ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt ytterligare nio övriga ämnen för att vara behörig till högskoleförberedande gymnasieprogram eller ytterligare fem ämnen för att vara behörig till ett yrkesprogram.

När antalet platser på ett gymnasieprogram på en gymnasieskola är färre än antalet sökanden styrs urvalet av de sökandes meritvärden. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg.

Från och med januari 2014 är det möjligt att få 340 meritpoäng, jämfört med tidigare då 320 var max. Detta är möjligt genom att du nu kan tillgodoräkna dig ditt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng.

Den högsta poängen du som elev kan få är 340 vilket innebär att du har A i samtliga ämnen. Har du 17 eller 18 betyg får du stryka ett eller två av dina sämsta betyg. Har du läst moderna språk ska du bara räkna bort betyget för ett ämne och ditt meritvärde består då av 17 ämnen. Om du har valt att läsa något av de övriga språkvalen, till exempel modersmål, fungerar meritpoängen på samma sätt som innan och du kan få maximalt 320 poäng och 16 ämnen totalt.

Vid ansökan till Estetiska programmet eller annat program med färdighetsprov räknas eventuell uppnådd provpoäng med i meritvärdet, då kan alltså antagningspoängen överstiga 340 poäng.

Fri kvot för elever med särskilda skäl

På gymnasieskolan tillämpas något som kallas för Fri kvot. Det innebär att det avsätts ett begränsat antal platser för elever som på grund av medicinska eller sociala omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller om eleverna kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg (ex. utländska betyg).

Elever som kommer in via den fria kvoten måste ha gymnasiebehörighet (se första stycket). Beslut om antagning på fri kvot gäller först till den slutliga antagningen. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och om du eventuellt kan bli intagen inom den fria kvoten.

Tidigare års antagningspoäng ger indikation på konkurrensen

För att få en fingervisning om hur stor konkurrensen är om platserna på gymnasieprogram kan man se på förgående års antagningspoäng.

» Se antagningspoäng här

» Räkna ut ditt meritvärde för att se hur du ligger till

Senast uppdaterad: 08 feb 2016