Ansökan till gymnasiet

Innehållsförteckning:

Vilka gymnasieskolor kan jag söka till?

Gymnasieskolan består idag av totalt 18 så kallade nationella program som är framtagna av regeringen, lärlingsprogram, introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt särskild variant  är programtyper som skolan själv kan utveckla. Man kan antingen söka till Friskolor eller Privata skolor med gymnasieutbildning. De fristående gymnasieskolorna motsvarar i stort den kommunala gymnasieskolan och är öppna för alla. Din hemkommun anordnar antagligen inte samtliga nationella gymnasieprogram och inriktningar. Om det gymnasieprogram du vill gå inte finns att välja på i en gymnasieskola i din hemkommun kan du välja att gå på en skola i en annan kommun.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda ungdomar som inte har förutsättningar att genomgå den vanliga gymnasieskolan en plats i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan har nationella, specialutformade eller Introduktionsprogram. De nationella programmen är dock färre än i gymnasieskolan, fyraåriga och inriktade på olika yrkesförberedelser.

För dig som fyllt 20 år finns en möjlighet till en kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. Inom Komvux finns även påbyggnadsutbildningar, som ger dig fördjupade kunskaper inom ett visst yrkesområde.

» Till förstasidan för meny om gymnasiet 

Senast uppdaterad: 08 feb 2016