Visa gymnasium.se som: Mobil
Glödlampa

Vill du ha högre betyg i svenska? Vi har knepen

Hur höjer man sig i Svenska som ämne? När är man tillräckligt nyanserad? Och vad menas med betygskriteriet för D och B? I denna artikel försöker vi bena ut vad kunskapskraven innebär och vad du kan tänka på när du vill höja dig i ämnet. 

Det är inte en nyhet för elever att höra att ‘’...man inte riktigt når kunskapskraven för att få ett högre betyg’’. Det finns mycket missförstånd mellan elever och lärare och vad respektive part anser vara en uppsats för betyget C, E eller A. Men innan vi går mer in på vad betyget kräver, kan det vara bra att ta fram några verktyg som kan hjälpa dig så du når ditt drömbetyg. 

Här kan du läsa kunskapskraven om vad kursen svenska omfattar för punkter.

Det svenska ämnet kräver inte bara att du kan skriva bra

Det är väldigt viktigt att man inte bara tänker på att skrivandet är det viktigaste i svenska. I ett slutbetyg ingår det även mycket kunskaper om den retoriska arbetsprocessen. Som elev ska du då på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra skriftlig och muntlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Det retoriska arbetet kräver att du som elev är beredd att ta dig an scenen och öva dig på att stå inför folk. Eftersom högre betygskriterierna kan kräva att du har användning av digitala hjälpmedel för presentationsverktyg och har stöd i planering och redskap för analys- Kan det vara till fördel att du har förberett en presentation som du tränar inför, så du alltid vet vilka moment i talet som kommer. Försök då också träna så mycket som möjligt innan, så ditt anförande hålls med säkerhet och är väl inövat. Ett tips för att nå högre betyg kan då vara att ta med en analysdel i slutet för att reflektera och analysera. 

Försök nyansera ditt sätt att skriva

Förutom att dina texter ska vara väl anpassade till syfte, mottagare och situation är det viktigt att du också tänker på att tydliggöra vad som är själva källmaterialet och vad som är din tolkning. En lärare märker oftast när du har tagit något direkt från en källa och skrivit av- Det är därför viktigt att du skriver om, istället för att skriva av. Använd dina egna ord. Har du svårt att skriva en vetenskaplig text kan det vara bra att försöka förstå och lära hur författaren har gjort i sin text. Gå igenom, notera, lägg på minnet och försök sedan hitta ditt språk för att utveckla ditt skrivande. För när du har hittat ditt språk blir din text automatiskt mer varierad, träffsäker och nyanserad. 

Om du har svårt att förstå bedömningen D eller B

D och B skulle man kunna kalla ‘’Mellanbetygen’’. I betygen D och B innebär det att kunskapskraven för E/C och till övervägande del för C/A är uppfyllda. Vilket menas med att du har uppfyllt allt för betyget E/C och att du har uppfyllt vissa krav för C/A, men att det är något i din text eller muntliga framförande som gör att du inte får det högre betyget. Här kan du gå två vägar; Antingen försöker du fråga din lärare mer konkret vad det är som saknas och det du behöver träna på, eller läser du igenom kriterierna för att hitta det i din text du saknar. Ringa in problemet och skriv ned vad som är dina svagheter och det du skulle kunna göra bättre. Genom att du konkret benar ut vad dina svagheter är i skrivandet, kommer du till nästa text veta vad du ska lägga krut på. 

Det kan kännas mycket att ändra på precis när man har fått tillbaka ett sämre betyg än förväntat. Försök att se detta som en process som kommer hjälpa dig, även fast det ibland kan kännas utmanande. Se detta lite som ett projekt som kommer ledsaga dig i dina framtida studier, då du bara behöver ha viljan och tålamodet. 

Källa: Skolverket

Senast uppdaterad: 14 okt 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-10-08

Så maximerar du ditt betyg i matematik

Vill du höja ditt betyg i matte, men har svårt att förstå betygskriterierna? Vi förklarar och guidar dig genom kunskapskraven för matematikämnet!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-21

Ditt meritvärde är 231-300 poäng

DITT RESULTAT Bra jobbat! Ditt meritvärde är ganska högt och det finns många utbildningar du har möjlighet att söka in till! Klicka på knappen nedan för att se en överblick av program inom ditt spann. Du kan utöka sökningen ytterligare genom att söka program, inriktningar eller ort. För studietips och inspiration, se artiklarna nedan!                  T ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-02-12

Dags för nationella prov!

Hur förbereder man sig för de nationella proven? Hur viktiga är de och hur påverkar de mina betyg? Vi förklarar syftet med de nationella proven och ger tips på hur du förbereder dig.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin